MADR vrea să modifice sancțiunile aplicate organismelor de control din agricultura ecologică

12

rosiiecolog

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat recent un Ordin care completează și modifică vechiul cadru legislativ privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică.

Odată aprobat, noul cadru legislativ introduce un sistem gradual de sancționare a neregulilor descoperite la operatorii din agricultura ecologică. În locul avertismentului scris pe care autoritățile îl puteau aplica organismelor de inspecție și certificare, acum acestea pot aplica un set de sancțiuni în concordanță cu evalua gravitatea neregulilor constatate.

Astfel, proiectul de ordin ministerial prevede următoarele sancțiuni:

a) avertisment scris – se acordă atunci când neregulile, încălcările, motivele de îngrijorare, erorile constatate indică faptul că activitatea organismului de inspecţie şi certificare nu are nivelul de performanţă necesar; în această situaţie, organismul de inspecţie şi certificare, în termen de 30 de zile, prezintă structurii cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice o notă explicativă şi confirmă prin dovezi că s-au aplicat acţiunile corective necesare pentru problemele identificate în raportul elaborat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b) suspendarea aprobării pentru o perioadă de 3 luni – se acordă în cazul primirii a două avertismente consecutive; pentru a evita aplicarea sancțiunii următoare, organismul de inspecţie şi certificare întreprinde acţiunile necesare pentru remedierea deficienţelor şi trebuie să confirme că neregula sau încălcarea a fost rezolvată în perioada menţionată, dar să prezinte și dovada implementării acţiunilor corective;

c) retragerea aprobării – se realizează în cazul în care nu au fost remediate neregulile care au condus la suspendarea aprobării pentru o perioadă de 3 – 6 luni.

De asemenea, organismele de inspecție și certificare nu mai au obligația de a efectua controale suplimentare pentru a se verifica dacă acţiunile corective necesare au fost implementate.

Pe de altă parte, proiectul de act normativ menționează că obligațiile operatorilor din sistemul de agricultură ecologică sunt următoarele:

a) respectarea tuturor normelor de producție ecologică, prevăzute de Regulamentul (CE) 834/2007 și Regulamentul (CE) 889/2008;

b) înregistrarea, în fiecare an, a activității în sectorul de agricultură ecologică la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform prevederilor art. 28, alin. (1), din Regulamentul (CE) 834/2007 și ale art. 2 din Ordinului nr……../2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;

c) supunerea exploatației sistemului de control, conform prevederilor art. 28, alin. (1) b din Regulamentul (CE) 83/2007;

d) furnizorii de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă obţinute prin metoda de producţie ecologică sunt obligați să se înregistreze la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform prevederilor Ordinului nr. 900/2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică;

e) operatorilor care sunt înregistrați în sistemul de agricultură ecologică cu fișă de producător-producție vegetală, le este interzisă cultivarea în paralel a aceleiași specii, în cazul culturilor anuale, în sistemul convențional si în sistemul ecologic;

f) operatorii înscriși în sistemul de agricultură ecologică care desfășoară activitate de comercializare sunt obligați să accepte prelevarea de probe în vederea efectuării de analize pentru toate loturile de produse ecologice pentru care se eliberează certificatul de tranzacție.

Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 181 din 16 august 2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică a fost publicat pe site-ul MADR, în secțiunea Proiecte de acte normative. Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii, propuneri sau sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, informează Ministerul. (Sursa: recolta.eu)

Citește și

Cmentariile sunt închise