MADR vrea să modifice condiţiile de accesare a subvenţiilor. Află care sunt schimbările propuse de minister!

17

DSCN4365Pe site-ul  Ministerului Agriculturii a fosst publicat ordinul privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi.Acesta ar putea aduce o serie de schimbări privind actele necesare accesării subvenţiilor, contractele de arendă, suprapunerile suprafeţelor declarate, controalele încrucişate preliminare, precum şi subvenţMiile pentru pajisti permanente.

În draftul publicat, o primă  modificare se referă la  dovada utilizării terenului:

Documentele care fac dovada utilizării terenului şi care atestă că terenul este la dispoziția fermierului sunt:

a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează pe baza modelului-cadru prevăzut

b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeței agricole, încheiat între fermier și unitățile administrativ teritoriale, după caz;

c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeței agricole, încheiat între fermier si Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz;

Actele care trebuie depuse de fermierii care vor să beneficieze de subvenţii în 2016 sunt:

-copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz, iar in cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pasaport

-dovada deţinerii unui cont bancar activ

-procura notariala, in cazul in care fermierul persoana fizica imputerniceste o persoana pentru depunerea cererii unice de plata in numele sau sau pentru a-l reprezenta in relatia cu APIA.

Întreg documentul îl puteţi consulta aici.

Citește și

Cmentariile sunt închise