28 septembrie 2021 - 02:27

MADR: Salamul de Sibiu devine protejat şi recunoscut la nivelul Uniunii Europene

salam_sibiu2Astăzi, 19 februarie 2016, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei Europene din data de 9 februarie 2016, în cadrul căruia „Salamul de Sibiu” (IGP) a fost înregistrat ca produs de Indicație Geografică Protejată,potrivit unui comunicat trimis de reprezentanţii MADR.

Conform procedurilor de înregistrare a unei denumiri în Registrul Denumirilor de Origine Protejate și al Indicațiilor Geografice Protejate, nu a fost depusă în termenul legal nicio declarație de opoziție. Astfel, potrivit termenelor Regulamentului de punere în aplicare al Comisiei Europene, produsul „Salam de Sibiu” (IGP) dobândește denumirea de indicație geografică protejată, la 20 de zile de la publicarea Regulamentului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, deci termenul curge de la data de 19 februarie 2016.

  1. Etapele înregistrării produsului Salam de Sibiu – (IGP):
  1. Înregistrarea documentației la MADR, Direcția Generală de Industrie Alimentară sub Nr. 140299/06.06.2014
  1. Verificarea dosarului s-a făcut conform Regulamentului 1151/2012 şi a legislației naționale şi a constat în: verificarea actelor care alcătuiesc documentaţia, verificarea caietului de sarcini, verificarea documentului unic. În data de 10.09.2014, a fost postat pe site-ul MADR, la secțiunea „Industrie alimentară – Caiete de Sarcini 2014”, documentația Asociaţiei Producătorilor de Salam de Sibiu.
  1. Prin publicarea pe site-ul MADR a documentaţiei în data de 15 noiembrie 2014, aceasta a intrat în perioada de opoziție națională (2 luni).
  1. În data de 17 noiembrie 2014, a fost înaintată către Comisia Europeană cererea de înregistrare pentru dobândirea protecției denumirii “Salam de Sibiu” – Indicaţie Geografică Protejată.
  1. În data de 21 noiembrie 2014, Comisia Europeană a confirmat înregistrarea cererii pentru denumirea Salam de Sibiu –IGP.
  1. Documentația depusă de grupul aplicant – Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu, pentru înregistrarea ca Indicație geografică Protejată, a intrat în perioada de verificare la Comisia Europeană, conform Regulamentului 1151/2012 privind sistemele de calitate a produselor agricole și alimentare.
  1. În data de 06/10/2015, documentaţia pentru Salam de Sibiu – IGP a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, intrând astfel în perioadă de opoziţie la nivel european (3 luni).
  1. În data de 19 februarie 2016, a apărut Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/234 al Comisiei Europene de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate Salam de Sibiu – IGP.