MADR face precizări legate de „cartofii toxici” din România

24

cartofigggReprezentanții Ministerului Agriculturii au făcut o serie de precizări vizavi de ultimele informații despre posibila apariție pe piețele din România a unor cartofi toxici, „Cartoful este supus unui număr minim de patru controale tehnice-tematice, efectuate de următoarele instituții: Autoritatea Natională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Direcția de inspecții și Control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Compartimentele de inspecții din unitățile fitosanitare, Administrația piețelor”, au precizat aceștia într-un comunicat de presă.

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din posturile de inspecție la frontieră efectuează controlul documentar și/sau de identitate și permit importul în România numai pentru transporturile cu produse de origine nonanimală pentru care sunt respectate cerințele prevăzute în normele privind siguranța alimentelor în vigoare.

În cadrul programului anual de monitorizare au fost prelevate probe de cartofi din țări terțe precum și din state membre UE (Franța,Belgia,Polonia etc) și analizate în cadrul laboratoarelor de specialitate și care s-au dovedit a fi conforme, nefiind declanșată nici o alertă pentru acest produs, acțiunea fiind în derulare.

În cazul în care sunt depistate neconformități se declanșează sistemul rapid de alertă și informațiile devin publice prin publicarea pe site-ul sistemului.

În vederea verificării conformității produselor de origine vegetală (legume, fructe, cartofi), cu standardele de comercializare există tematici specifice de inspecții aprobate pentru controlul piețelor din urban unde organismele de control ale MADR verifică: proveniența, etichetarea corectă, existența și valabilitatea certificatului de producător, spațiile în care se realizează comercializarea.

În 2014 s-au efectuat 6559 controale în piețele agroalimentare din România iar acțiunea este în derulare.

Din punct de vedere fitosanitar, Autoritatea Natională Fitosanitară efectuează inspecții în timpul perioadei de vegetație, la recoltare, cât și în spațiile de depozitare/comercializare.

În 2014 au fost efectuate 400 de inspecții în timpul perioadei de vegetație și la recoltare și 497 în spațiile de depozitare/ comercializare, acțiunea fiind în derulare.

Verificarea produselor de origine vegetală din producția autohtonă (inclusiv cartof), din punct de vedere al limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide se face de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naționala Fitosanitară în cadrul planului anual de monitorizare. Conform acestuia, inspectorii fitosanitari din cadrul unităților fitosanitare au prelevat 25 probe de cartofi, care au fost analizate și care, în urma analizelor de laborator, s-au dovedit a fi conforme în ceea ce privește limitele maxime admise de reziduuri de pesticide.

În cazul tuberculilor de cartof, produși pe teritoriul Poloniei și destinați altor State Membre ale Uniunii Europene (inclusiv României) organismul național fitosanitar din Polonia anunță, în prealabil, Autoritatea Natională Fitosanitară din România cu privire la transportul care urmează sa sosească (destinatar, cantitate, lot, mijloc de transport), care autoritate, la rândul ei, informează unitatea fitosanitară de pe raza județului unde se află destinatarul, în vederea realizării inspecției fitosanitare.

Un alt control este cel realizat de administratorul pieței care trebuie să organizeze acțiuni de control pe întreaga durată a activități din piețe, cu privire la existența și valabilitatea certificatului de producător și la concordanța dintre conținutul acestuia și produsele care se comercializează.

Citește și

Cmentariile sunt închise