MADR: Au fost publicate propunerile pentru modificarea normelor Legii Supremarketurilor

alimentesuperPe site-ul Ministerului Agriculturii au fost publicate propunerile de modificare a normelor metodologice stabilesc modul de desfășurare a acțiunilor privind lanțul scurt de aprovizionare, în conformitate cu  Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
Art.2 (1) În sensul respectării prevederilor art.2 alin. (2) pct.18 din Lege, lanțul scurt de aprovizionare implică relații comerciale între furnizor, un singur comerciant și consumatori, pe filiera produsului agroalimentar, iar componența acestuia se realizează ținând cont de următoarele tipuri de produse: produse alimentare proaspete, produse alimentare congelate, produse alimentare procesate.
(2) În sensul prezentelor norme metodologice, produs alimentar procesat se definește ca fiind produs obținut în conformitate cu prevederile art.2 alin (1) lit.o) din Regulamentul (CE) nr.852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare;
(3) Furnizorul din lanțul scurt de aprovizionare este, după caz:
a) fermier, definit în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) lit. f) din Ordonanța de Urgență nr. 3 /2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, denumită în continuare Ordonanța de Urgență nr.3/2015;
b) fermier și o entitate fizică sau juridică având ca obiect de activitate colectarea și/sau depozitarea produselor menționate la art.3;
c) fermier și o entitate fizică sau juridică având ca obiect de activitate colectarea și/sau depozitarea și procesarea produselor menționate la art.3. (4) Comerciantul din lanțul scurt de aprovizionare este persoana fizică sau juridică care desfășoară activitățile prevăzute la art. 4 lit. d) și e) din Ordonanţa Guvernului nr. 99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă cu modificările și completările ulterioare.
Art.3 Pentru categoriile de produse menționate la art.12 alin.(3) din Lege, prevederile prezentei hotărâri se aplică după cum urmează:
a) Pentru filiera de produs carne se aplică prevederile prezentului act normativ pentru următoarele specii: porc, pasăre, oaie, capră, vită, pește;
b) Pentru filiera ouă se aplică prevederile prezentului act normativ pentru toate categoriile;
c) Pentru filiera de produs legume se aplică prevederile prezentului act normativ pentru următoarele categorii: cartof, fasole (boabe), fasole verde, ceapă, usturoi, morcov, țelină, păstârnac, pătrunjel de rădăcină, varză, castraveți, pătlăgele roşii, vinete, ardei, salată verde, ridiche, sfeclă roșie, brocoli, conopidă, gulie, ciuperci, dovlecel verde, verdețuri și aromatice, dovleac, mazăre, porumb zaharat și praz;
d) Pentru filiera de produs fructe se aplică prevederile prezentului act normativ pentru următoarele categorii: mere, pere, prune, piersici, caise, cireşe, vişine, struguri, pepeni, căpşuni, gutui, nuci, afine, mure, cătină, coacăze, zmerură și alune;
e) Pentru filiera miere de albine se aplică prevederile prezentului act normativ pentru toate sortimentele de miere;
f) Pentru filiera de produs lapte se aplică prevederile prezentului act normativ pentru toate produsele lactate;
g) Pentru filiera de produse de panificaţie se aplică prevederile prezentului act normativ pentru toate tipurile de pâine și produse de panificație .
Art.4 Furnizorii au obligația să promoveze și/sau să afișeze oferta produselor alimentare provenite din lanțul scurt de aprovizionare, în vederea facilitării achiziționării de către comercianții a acestor produse.
Art. 5 (1) Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare MFP, transmite, până la data de 30 iunie a anului în curs, către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, lista comercianților cu cifra de afaceri de cel puțin două milioane de euro, rezultată din comercializarea produselor alimentare, realizată în anul anterior. (2)
Lista prevăzută la alin. (1) se afișează pe site-ul MADR. Art. 6 (1) MFP solicită comercianților de pe lista menționată la art.5 alin (1), volumul de produse comercializate în ultimul an, pentru categoriile de produse prevăzute la art.3. (2) MFP transmite anual, către MADR, până la data de 30 iunie, un raport ce conține volumul de produse comercializate în anul precedent, pentru categoriile precizate la art.3.
Art.7 (1) Reprezentanții organizațiilor interprofesionale pentru produse agroalimentare, înființate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.1308/2013 referitoare la Organizarea Comună de Piață și cu legislația națională privind organizațiile interprofesionale pentru fiecare filieră de produs, rapotează anual, până la data de 31 octombrie, producția prognozată pentru anul următor, pentru categoriile de produse menționate la art.3. (2)
Prin excepție, pe o perioadă de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, pentru filierele în care nu sunt înființate organizații interprofesionale conform alin (1), producția prognozată pentru anul următor se raportează de către reprezentanții formelor asociatiative ale furnizorilor. (3)
După expirarea perioadei prevăzută la alin (2), raportarea producției prognozate la alin (4) se face numai de către organizațiile inteprofesionale pentru fiecare fileră de produs agroalimentar. Art. 8 (1)
Se înființează Consiliul pentru monitorizarea lanțului scurt de aprovizionare cu produse alimentare, numit în continuare Consiliu, structură fără personalitate juridică, aflat în coordonarea MADR. (2) Consiliul prevăzut la art 13 este compus din 15 membri, dintre care:
a) 3 membri desemnați din cadrul MADR;
b) 2 membri desemnați din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;
c) 1 membru desemnat din cadrul Consiliului Concurenței;
d) 7 membri desemnați de către organizațiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare, câte unul din fiecare filieră de produs prevăzută la art. 3.
e) 2 membri desemnați de către Asociația Marilor Rețele Comerciale din România. (3) Componența nominală a Consiliului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în urma propunerilor înaintate de către instituțiile prevăzute la alin (1).
(4) Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului se aprobă de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri Art. 9(1) În vederea asigurării necesarului de produse alimentare, comercianții prevăzuți la Art.5 alin (1) notifică MADR privind cantitățile de produse alimentare ce nu pot fi achiziționate de pe lanțul scurt de aprovizionare, prevăzut la art. 2 alin (1), pentru fiecare categorie de produse alimentare prevăzute la Art. 3.
(2) Notificarea prevăzută la alin (1) se transmite la MADR până cel târziu la data de 30 aprilie a anului în curs pentru cantitățile necesare asigurării aprovizionării pentru următoarelor 12 luni, respectiv perioadei 01 iunie – 31 mai. (3) Notificarea prevăzută la alin (2) se transmite Consiliului care are obilgația de a analiza și înainta propuneri către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale în termen de maximum 15 zile calendaristice. (4)
În vederea aplicării art. 13 din Lege, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite ordin în termen de 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin (1).

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole