17 octombrie 2021 - 09:30

Lucia Suciu, primar: Cadastrul general, cel mai important proiect pentru România

ls-138Comuna Chinteni este inclusă într-un program de cadastrare. Primarul comunei, Lucia Suciu, consideră că clarificarea situaţiei terenurilor este primordială în acest moment:

„Dacă, azi cineva din guvernul României mi-ar adresa o întrebare: Care este cel mai important proiect pentru România? Aş răspunde fără ezitare: CADASTRUL GENERAL.

 

Acest cadastru general clarifică toate problemele de la nivelul unui U.A.T. Discutând în calitate de  reprezentant al administrației publice locale, pot să precizez faptul că vom finaliza în primul rând toate problemele legate de fondul funciar, vom găsi o soluție de a accesa cât mai multe proiecte pentru că cel mai important este să deții extras C.F pentru toate tronsoanele de drum,  pentru toate bunurile din domeniul public și privat”, a explicat ea.

Ea a mai adăugat că:

„Discutând despre implementarea proiectului , suntem în fază finală privind intravilanul, însemnând măsurători, verificări, în acest moment, colegii se ocupă de emiterea certificatelor de edificare a construcțiilor acolo unde este cazul.

La terenul extravilan, măsurătorile sunt finalizate, planurile parcelare în proporție de 70%. Toate aceste planuri parcelare au fost analizate de către comisia locală de fond funciar de la nivelul comunei.

Sunt din păcate zone, în care au lipsit cu desăvârșire planurile parcelare, obligând topometriștii să se deplaseze în teren cu locuitorii, cu inginerii din cadrul primăriei. Acolo unde ne lipsesc aceste planuri parcelare , am analizat toate titlurile de proprietate și încercăm să  le corelăm cu vechile cărți funciare. În perioada imediat următoare ne pregătim să înaintăm sectoarele de test pentru O.C.P.I Cluj.

Toate lucrările care vizează acest proiect sunt în grafic, vom respecta termenele prevăzute în contract. Vom depune faza finală a documentelor până la 15 decembrie 2016, trebuie evidențiat faptul că la nivelul unității administrativ teritoriale sunt 19.000 imobile, deci 19.000 cărți funciare.

Există însă multe înscrisuri sub semnătură privată , pentru care nu avem un cadru legislativ care să clarifice această situație”.

În ciuda dificultăţilor apărute, Lucia Suciu este convinsă că proiectul trebuie dus la bun sfârşit  şi, în acest sens, a făcut o serie de sesizări forurilor abilitate să contribuie la finalizarea lui în condiţii bune:

„Sunt extrem de bucuroasă  că, după numeroase sesizări către Uniunea Notarilor Publici și ANCPI, am reușit publicarea ORDINULUI nr. 3563/1132/2016, ordin care vizează derularea succesiunilor în cadrul proiectului și suportarea cheltuielilor de către ANCPI. În acest fel vom reflecta prin acest proiect realitatea privind proprietarul imobilelor atât pe terenul intravilan cât și pe terenul extravilan.

Acest cadastru general clarifică toate problemele de la nivelul unui U.A.T. Discutând în calitate de  reprezentant al administrației publice locale, pot să precizez faptul că vom finaliza în primul rând toate problemele legate de fondul funciar, vom găsi o soluție de a accesa cât mai multe proiecte pentru că cel mai important este să deții extras C.F pentru toate tronsoanele de drum,  pentru toate bunurile din domeniul public și privat”.

În acest moment, măsurătorile pentru terenurile extravilane s-au încheiat şi urmează o nouăetapă de proiect, după cum a precizat Lucia Suciu, pentru AGRO TV.

„Discutând despre implementarea proiectului , suntem în fază finală privind intravilanul, însemnând măsurători, verificări, în acest moment, colegii se ocupă de emiterea certificatelor de edificare a construcțiilor acolo unde este cazul.

La terenul extravilan, măsurătorile sunt finalizate, planurile parcelare în proporție de 70%. Toate aceste planuri parcelare au fost analizate de către comisia locală de fond funciar de la nivelul comunei.

Sunt din păcate zone, în care au lipsit cu desăvârșire planurile parcelare, obligând topometriștii să se deplaseze în teren cu locuitorii, cu inginerii din cadrul primăriei. Acolo unde ne lipsesc aceste planuri parcelare , am analizat toate titlurile de proprietate și încercăm să  le corelăm cu vechile cărți funciare. În perioada imediat următoare ne pregătim să înaintăm sectoarele de test pentru O.C.P.I Cluj.

Toate lucrările care vizează acest proiect sunt în grafic, vom respecta termenele prevăzute în contract. Vom depune faza finală a documentelor până la 15 decembrie 2016, trebuie evidențiat faptul că la nivelul unității administrativ teritoriale sunt 19.000 imobile, deci 19.000 cărți funciare.

Există însă multe înscrisuri sub semnătură privată , pentru care nu avem un cadru legislativ care să clarifice această situație.

Sunt extrem de bucuroasă datorită faptului că, după numeroase sesizări către Uniunea Notarilor Publici și ANCPI, am reușit publicarea ORDINULUI nr. 3563/1132/2016, ordin care vizează derularea succesiunilor în cadrul proiectului și suportarea cheltuielilor de către ANCPI. În acest fel vom reflecta prin acest proiect realitatea privind proprietarul imobilelor atât pe terenul intravilan cât și pe terenul extravilan”.