27 octombrie 2021 - 09:33

Lista codurilor CAEN pentru care nu sunt considerate cheltuieli eligibile

calcultorLista codurilor CAEN pentru care nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora, prezentată în Anexa 8, de la submăsura 6.2 sunt:

SECŢIUNEA JINFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

Activităţi de editare

Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare 

Activităţi de editare a cărţilor

Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

Activităţi de editare a ziarelor

Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

Alte activităţi de editare

Activităţi de editare a produselor software

Activităţi de editare a jocurilor de calculator

Activităţi de editare a altor produse software

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

Activităţi de servicii informatice

Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

Întreaga listă o puteţi consulta aici.