Legea terenurilor agricole: Terenul ce urmează să fie vândut poate să nu fie întăbulat

34

terenuriMinisterul Agriculturii a  supus dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor Metodologice ale Legii 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, prin care stipulează atât atribuţiile autorităţilor locale, cât şi paşii pe care trebuie să-i parcurgă vânzătorul terenului agricol.

Astfel, potrivit art. 5, alin. (1), pentru a putea vinde terenul, proprietarul trebuie să depună la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de ofertă şi de o copie a BI/CI/paşaportului vânzătorului persoană fizică, o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie; proces-verbal de predare-primire, sentinţa/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare patrimoniu, altele asemenea), precum şi “extrasul de carte funciară pentru informare emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral al imobilului, în sistem de coordonate stereografic 1970, în condiţiile în care terenul este întăbulat”.

Potrivit noii legi, nu este necesar ca terenul ce urmează a fi vândut să fie întăbulat, adică este suficientă doar cadastrarea acestuia. Operaţiunea, însă, poate costa între 1.100 şi 1.500 lei pentru un hectar.

Un alt element de noutate cuprins în Normele Metodologice se referă la faptul că structura centrală şi structurile teritoriale vor înfiinţa o bază de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan, la nivel central, respectiv la nivel judeţean, după caz, utilizând informaţiile cuprinse în avizele emise, informaţiile comunicate de către structurile Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România (UNNPR) şi ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), precum şi informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării. (Integral pe mediasinfo.ro)

 

Citește și

Cmentariile sunt închise