27 ianuarie 2022 - 04:19

Legea gestionării ambalajelor: Condiționarea, sub orice formă, a drepturilor consumatorilor de păstrare a ambalajului se amendează cu până la 25.000 de lei

În Monitorul Oficial a fost publicată o lege cu privire la modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, ale cărei prevederi vizează toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Firmele sunt obligate să introducă pe piață numai ambalaje la care suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depășește 100 de părți/milion raportat la greutate, cu excepția ambalajelor realizate numai din sticlă cristal cu conținut de plumb.

Pentru nerespectarea prevederilor legii, sancțiunile sunt următoarele:

a) cu amenda de la 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice și amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatorii economici în cazul nerespectarii obligației de a depune deșeurile de ambalaje ale produselor cumparate în spațiile special amenajate sau de predare a acestora către operatorii de salubrizare sau operatorii economici autorizați pentru colectarea lor;

b) cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, în cazul nerespectării de către operatorii economici a:

– obligației privind informarea consumatorilor asupra sistemului depozit și asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizarii multiple,
–  obligației de marcare ori de inscriere pe ambalaj ori pe eticheta a sintagmei ambalaj reutilizabil,

– obligației operatorilor economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje reutilizabile de a informa comercianții și/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj și de asigurare a preluării acestora înca 6 luni de la data încetării utilizării lor;

c)  cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării obligațiilor privind utilizarea sistemului de marcare, respectarea cerințelor esențiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, asigurarea unor condiții de depozitare în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare a ambalajelor cât și organizarea unui sistem pentru colectare în vederea reutilizării multiple a ambalajelor;

d) cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei, în cazul nerespectării obligației de a primi ambalaje reutilizabile la schimb sau de rambursare, la solicitarea cumpărătorului, valoarea depozitului;

e) cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, în cazul nerespectării obligației privind furnizarea de informații privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, furnizarea de informații privind cantitățile de ambalaje, respectiv cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic ori furnizarea de date sigure referitoare la propriile activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu asumarea responsabilității asupra datelor furnizate;

f)cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei:
1. nerespectarea:

– obligației privind introducerea pe piață numai a ambalajelor care indeplinesc cerințele esențiale

– obligației privind introducerea pe piață numai a ambalajelor la care suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj respectă nivelul impus,

– obligației privind distribuția optimă în teritoriu și o capacitate corespunzatoare a centrelor specializate de colectare,

– obligației de a da posibilitatea consumatorilor/utilizatorilor finali de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plata,

– obligației valorificării/ incredințării deșeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie,

– obligației de colectare selectivă,

– obligației autorităților executive ale unităților administrativ-teritoriale de a încheia contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condițiile legii, cu toți operatorii economici interesați pentru a asigura valorificarea deșeurilor de ambalaje colectate de la populație, astfel încât contribuția acestora să fie direct proporțională cu cantitatea de ambalaje primare preluată de la operatorii economici

– obligației de a nu amesteca ambalajele colectate selectiv;

2. condiționarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.  (Integral pe www.hotnews.ro)