Legea certificatelor de depozit, aprobată de Guvern

19

depozitLegea certificatelor de depozit a primit, miercuri, aprobarea Executivului. Rolul lor este de a asigură accesul fermierilor la finanţări acordate de bănci/instituţii financiare nebancare, în contul recoltei depozitate. Ca o noutate, autorităţile dispun înfiinţarea unui fond de compensare a certificatelor de depozit, se arată într-un comunicat de presa remis de Ministerul Agriculturii. 

În ședința Guvernului din data de 26 februarie 2014 a fost aprobat Proiectul de lege privind măsurile de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.

Principalele măsuri vizate de acest proiect legislativ sunt:
1. Reglementarea strictă a procedurii de acordare a licenţei de depozit, pe baza unui audit extern independent, desfăşurat de entităţi mandatate în acest scop de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

2. Desemnarea unui Administrator, pe bază de criterii şi norme procedurale de selecţie, obiective şi nediscriminatorii, cu atribuţii şi obligaţii în organizarea şi gestionarea regimului de evidenţă al certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit;

Entităţile mandatate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu Administratorul, verifică periodic modul în care se respectă condiţiile/obligaţiile care au dus la acordarea licenţei de depozit şi regimul certificatelor de depozit şi monitorizează stocurile de seminţe de consum pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.

3. Reglementarea caracterului certificatelor de depozit şi a modului de utilizarea acestora;

4. Extinderea gamei de riscuri asigurabile, în cazul poliţelor de asigurare încheiate cu ocazia emiterii certificatelor de depozit;

5. Reglementarea situaţiilor în caz de deteriorare, furt sau pierdere a registrelor şi/sau a certificatelor de depozit;

6. Reglementarea situaţiilor privind inexistenţa sau indisponibilitatea stocurilor înscrise în certificatele de depozit;

7. Stipularea expresă a termenelor şi modalităţilor de soluţionare a despăgubirilor solicitate pentru certificatele de depozit devenite indisponibile;

8. Organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţe de consum, în ceea ce priveşte procedurile de acordare, suspendare, şi/sau anulare a licenţei de depozit şi de soluţionare a contestaţiilor la aceste decizie;

9. Constituirea schemei de garantare a finanţărilor acordate de instituţiile finanţatoare pe baza certificatelor de depozit, care se administrează de fonduri de garantare;

10. Instituirea Fondului de compensare a certificatelor de depozit, la dispoziţia deţinătorilor legali ai acestor certificate, ca persoană juridică de drept privat organizată în condiţiile legii, în baza actului constitutiv aprobat în prealabil de ministerul de resort, cu finanţare din surse proprii. (Integral pe recolta.eu)

Citește și

Cmentariile sunt închise