ISU Constanța: Măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei de recoltare a cerealelor

93

incendiuffInspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a atras atenția că în perioada campaniei agricole de vară, în special pe perioada campaniei de recoltare a cerealelor păioase, crește mult riscul de incendiu atât în lanuri, cât și la depozitele de cereale și furaje.

Pentru reducerea riscurilor producerii de incendii, pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor, Serviciul Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța, printr-un comunicat de presă, readuce la cunoștința proprietarilor de terenuri agricole, deținătorilor de utilaje agricole și de transport, precum și cetățenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul desfășurării campaniei de recoltare și depozitare a cerealelor, astfel:

În perioada coacerii și până la terminarea recoltării:

SE INTERZICE remedierea unor defecțiuni apărute la mașinile și utilajele agricole la o distanță mai mică de 50 m față de lanurile nerecoltate, miriști sau vegetație uscată;

SENSUL de recoltare al combinelor va fi invers direcției vântului dominant;

ALIMENTAREA cu carburanți se va face numai în punctele de alimentare special amenajate. Este interzis transportul și transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, confecționate din material plastic și alimentarea în lan sau la distanțe mai mici de 50 m față de acestea, a autovehiculelor, mașinilor și utilajelor agricole.

Atenție mecanizatori ! Înaintea începerii lucrărilor agricole:

VERIFICAȚI toate mașinile și utilajele agricole din punct de vedere tehnic, asigurați-le cu dispozitive parascântei și dotați-le cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor — stingătoare, butoaie cu apă de 100 litri, lăzi cu nisip și mături cu coada de cel puțin 2 metri;

ÎNSUȘIȚI-VĂ principalele reglementări de prevenire și stingere a incendiilor, a regulilor privind fumatul și utilizarea focului deschis;

NU UITAȚI ! Fumatul, iluminatul cu flacără deschisă și utilizarea focului deschis sunt interzise la mai puțin de 50 m de punctele de recoltare și depozitare a produselor agricole !

Atenție proprietari de terenuri și administratori de asociații agricole !

FUMATUL, iluminatul și utilizarea focului deschis sunt interzise la mai puțin de 50 m de punctele de recoltare și depozitare a produselor agricole;

ASIGURAȚI punctele de recoltare cu tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, platforme mobile dotate cu furci, cazmale, găleți, stingătoare, butoaie cu apă;

ASIGURAȚI izolarea lanurilor prin fâșii arate sau discuite cu lățimea de peste 20 m spre drumuri și păduri sau de 50 m spre căile ferate adiacente;

EFECTUAȚI toate lucrările agricole cu utilaje verificate tehnic din punct de vedere al dispozitivelor parascântei;

ASIGURAȚI parcelarea suprafețelor mari de teren cultivate cu păioase, prin fâșii longitudinale și transversale;

INSTRUIȚI personalul de deservire a mașinilor și utilajelor agricole pe linia prevenirii și stingerii incendiilor;

STRÂNGEȚI paiele rezultate în urma recoltării și arați imediat miriștea;

ESTE INTERZISĂ ARDEREA miriștilor și a vegetației uscate fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului, fără informarea în prealabil a primăriilor și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitate în vederea emiterii permisului cu foc deschis.

Conform prevederilor H.G.R. NR. 537/2007:

  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, precum și amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei;
  • folosirea autovehiculelor de transport sau a mașinilor și utilajelor agricole fără dispozitive ori site parascântei, în situațiile în care reglementările tehnice prevăd aceasta, se sancționează cu amendă de la 500 la 1. 000 lei.

Pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase, cadrele inspecției de prevenire a incendiilor vor controla modul de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, aplicând sancțiuni contravenționale acolo unde nu se respectă prevederile legale.

Citește și

Cmentariile sunt închise