2 august 2021 - 18:58

Ioan Cristina, senator: Sunt adeptul constituirii producătorilor agricoli în forme asociative

cooperativaSenatorul Ioan Cristina a declarat că, acum, constituirea producătorilor agricoli în forme asociative deschide noi oportunități de dezvoltare economică prin atragerea unor avantaje locale, zonale sau regionale și folosirea puterii colective în scopul creșterii prosperității membrilor, a familiilor lor și comunităților din care fac parte.

Membrii formelor asociative, indiferent de formă de organizare din care fac parte; asociații, cooperative sau grupuri de producători au drepturi stabilite democratic.

“România, aflată încă în situația de adaptare la noile reglementări UE, dispune de o agricultură în care își defășoară activitatea aproximativ 37% din populație, cu aproximativ 3 milioane de parcele, a căror suprafață medie este de 1,5 ha. Consider că ar fi necesară organizarea fermierilor în forme asociative, acest lucru ar duce cu siguranță la modernizariea acestei importante ramuri economice. Nu cred că mai putem vorbi la ora actuală de o agricultură de subzistență având în vedere costurile lucrărilor, de aceea că un om care provine de la țară, cunoscând problemele cu care se confruntă agricultorii vreau să stau de vorbă cu ei și să le explic care sunt avantajele acestor forme asociative. Ca parlamentar de Arad îmi propun să lupt în continuare pentru creșterea subvențiilor și atragerea a cât mai multe fonduri europene pentru agricultură României”, a declarat senatorul Ioan Cristina.

În România, cooperativele agricole sunt reglementate de două legi, și anume:

Legea 566/ 2004 — Legea cooperației agricole, care reglementează doar sectorul cooperației agricole

Legea 1/ 2005 — Legea Cooperației, care prevede la rândul ei posibilitatea constituirii de societăți cooperative de valorificare (asociații de persoane fizice care se constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziționate prin distribuție directă sau prin prelucrare și distribuție directă) și de societăți cooperative agricole — asociații de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafețele agricole deținute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucrări de îmbunătățiri funciare, de a utiliza în comun mașini și instalații și de a valorifica produsele agricole.

Avantajele economice ale fermierilor /taranilorcareformeaza o cooperativă

— Reduce numărul de intermediari din lanțul de distribuție

— Reduce riscul de a nu avea desfacerea produselor

— Crește influenta producătorului în stabilirea prețurilor în relație cu cumpărătorii

— Oferă o surse de venit de încredere, regulată și în timp util

— Asigura furnizarea la timp a materialelor prime necesare producției de calitate bună la un preț rezonabil

— Asigura, de asemenea, în timp util material de aprovizionare prime de bună calitate la costuri rezonabile cooperativei care face distribuție sau procesare

— Deschide noi perspective pentru producătorul/ lucrătorul care poate adopta noi tehnologii (mecanizare, material săditor, etc) care să îi permită să se treacă de la practici tradiționale la unele mai productive.