17 aprilie 2021 - 15:01

Învierea Domnului (Sfintele Paști)

oua_pastiPentru Ortodoxie, sărbătoarea Sfintelor Paști este o icoană de lumină a bucuriei veșnice din Împărăția cerurilor, o bucurie care își are izvorul în Iisus Hristos Cel răstignit și înviat, Biruitorul păcatului, al iadului și al morții, arată patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, în Pastorala la Învierea Domnului – 2015.

Descrierea acestei biruințe a Mântuitorului, făcută de Sfântul Ioan Gură de Aur, este prezentată în Pastorală astfel: “Deși Stăpânul nostru a învins, deși El a înfipt trofeul, totuși veselia, bucuria este comună, este și a noastră. Căci pentru mântuirea noastră s-au făcut toate. Prin acelea prin care diavolul ne-a biruit, prin acelea l-a biruit Hristos pe diavol. (…)

Prin pom l-a biruit diavolul pe Adam; prin Cruce l-a biruit Hristos pe diavol. Lemnul acela, cel dintâi, a trimis în iad, iar lemnul acesta, al Crucii, a chemat din iad pe cei plecați acolo. Lemnul acela, cel dintâi, l-a ascuns pe Adam cel gol, ca pe un rob, iar lemnul acesta, al Crucii, L-a arătat tuturor gol pe Biruitor, pironit în vârful Crucii.

Și iarăși, moarte într-o parte, și moarte în alta: una a osândit pe cei de după Adam, iar cealaltă a înviat cu adevărat pe cei ce muriseră înainte de moartea lui Hristos. (…)

Din muritori am ajuns nemuritori. Am fost doborâți și am înviat. Am fost biruiți și am ajuns biruitori. Acestea-s faptele cele mari ale Crucii! Acestea-s dovezile cele mari ale Învierii!

Astăzi îngerii saltă și toate puterile cerești se veselesc și cântă împreună pentru mântuirea întregului neam omenesc. (…) Astăzi a eliberat Domnul din tirania diavolului firea omenească și a întors-o la noblețea ei de mai înainte. (…) Astăzi, pretutindeni, peste toată lumea, bucurie și veselie duhovnicească. Astăzi poporul îngeresc și corul puterilor celor de sus se veselesc de mântuirea oamenilor”.

Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, minunată și preamărită, este și învierea noastră, este sfârșitul și cununa Evangheliei lui Hristos, spune și părintele Ilie Cleopa în volumul de Predici la Praznicele Împărătești (1996).

Dacă Hristos n-ar fi murit și înviat pentru noi, zadarnică ar fi fost credința noastră, nădejdea și viața noastră, căci fără înviere, moartea și păcatul nu pot fi biruite, “Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră”, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola întâi către Corinteni (15-14).

“Învierea Domnului a avut marele și negrăitul efect de salvare a tuturor credincioșilor, de trezire a întregii lumi din moartea păcatului, de chemare a oamenilor din moarte la viață (Ioan 3, 14; Ioan 11, 25), ajutați de lumina Evangheliei Sale și de harul Sfintelor Taine.

Prin înviere, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a devenit începătorul învierii celor adormiți (I Corinteni 15, 20), adică a învierii generale a trupurilor la sfârșitul veacului. De aceea, El este numit Cel întâi născut din morți (Coloseni 1, 18; Romani 8, 29)”, arată părintele Ilie Cleopa, în predica la această “sărbătoare a sărbătorilor”.

În această zi, iadul a fost golit și raiul s-a deschis, îngerii cântă împreună cu oamenii biruința vieții asupra morții. Astăzi cu toții ar trebui să ne bucurăm împreună cu Biserica lui Hristos, că nu mai suntem sub legăturile morții și ale întunericului.

Să lepădăm, dar, întristarea și răutatea și grijile cele trecătoare, că Hristos a înnoit lumea prin înviere, ne îndeamnă părintele Ilie Cleopa. (Sursa: AGERPRES)