28 octombrie 2021 - 13:42

Investiții de 10 miliarde EUR pentru tranziția digitală a agriculturii

Comisia Europeană a propus crearea a 10 noi parteneriate europene între Uniunea Europeană, statele membre și/ sau industrie. Scopul este de a accelera tranziția digitală către o Europă verde, neutră din punct de vedere climatic și de a face industria europeană mai rezistentă și mai competitivă.

UE va oferi aproape 10 miliarde EUR de finanțare pe care partenerii o vor echivala cu cel puțin o sumă echivalentă de investiții. Această contribuție combinată este de așteptat să mobilizeze investiții suplimentare în sprijinul tranzițiilor și să creeze impacturi pozitive pe termen lung asupra ocupării forței de muncă, a mediului și a societății.

Parteneriatele europene instituționalizate propuse își propun să îmbunătățească pregătirea și răspunsul UE la boli infecțioase, să dezvolte avioane eficiente cu emisii reduse de carbon pentru aviație curată, să sprijine utilizarea materiilor prime biologice regenerabile în producția de energie, să asigure conducerea europeană în tehnologiile și infrastructurile digitale și să facă feroviar transport mai competitiv.

Cele zece parteneriate, dintre care unele se bazează pe întreprinderi comune existente, sunt următoarele:

  1. Global Health EDCTP3: Acest parteneriat va oferi noi soluții pentru reducerea poverii bolilor infecțioase în Africa subsahariană și va consolida capacitățile de cercetare pentru a pregăti și a răspunde la reapariția bolilor infecțioase în Africa subsahariană și în întreaga lume. Până în 2030, își propune să dezvolte și să desfășoare cel puțin două noi tehnologii de combatere a bolilor infecțioase și să sprijine cel puțin 100 de institute de cercetare din 30 de țări pentru a dezvolta tehnologii de sănătate suplimentare împotriva epidemiilor care reapar.
  2. Inițiativă inovatoare în domeniul sănătății: această inițiativă va contribui la crearea unui ecosistem de cercetare și inovare în domeniul sănătății la nivelul UE, care să faciliteze traducerea cunoștințelor științifice în inovații tangibile. Acesta va acoperi prevenirea, diagnosticarea, tratamentul și gestionarea bolilor. Inițiativa va contribui la atingerea obiectivelor Planului european de combatere a cancerului, a noii strategii industriale pentru Europa și a strategiei farmaceutice pentru Europa.
  3. Tehnologii digitale cheie: Acestea cuprind componente electronice, proiectarea, fabricarea și integrarea lor în sisteme și software-ul care definește modul în care funcționează. Obiectivul general al acestui parteneriat este de a sprijini tranziția digitală a tuturor sectoarelor economice și societale și a Acordului verde european, precum și de a sprijini cercetarea și inovarea către următoarea generație de microprocesoare. Împreună cu Declarația privind o inițiativă europeană privind procesoarele și tehnologiile semiconductoarelor semnată de 20 de state membre, o viitoare Alianță pentru microelectronică și un posibil nou proiect important de interes european comun în discuție de către statele membre pentru a încuraja inovația inovatoare, acest nou parteneriat va ajuta să stimuleze competitivitatea și suveranitatea tehnologică a Europei. Mai multe informații sunt disponibile aici.
  4. Europa circulară bazată pe biologie: acest parteneriat va contribui în mod semnificativ la obiectivele climatice din 2030, deschizând calea neutralității climatice până în 2050 și va spori durabilitatea și circularitatea sistemelor de producție și consum, în conformitate cu acordul european european. Acesta își propune să dezvolte și să extindă aprovizionarea durabilă și conversia biomasei în produse bio-bazate, precum și să sprijine implementarea inovației bazate pe bio la nivel regional, cu implicarea activă a actorilor locali și în vederea revigorării zonelor rurale, de coastă și regiunile periferice.
  5. Hidrogen curat: acest parteneriat va accelera dezvoltarea și desfășurarea unui lanț valoric european pentru tehnologiile cu hidrogen curat, contribuind la sisteme energetice durabile, decarbonizate și complet integrate. Împreună cu Alianța pentru hidrogen, va contribui la realizarea obiectivelor Uniunii propuse în strategia UE privind hidrogenul pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic. Se va concentra pe producerea, distribuirea și stocarea hidrogenului curat și pe furnizarea de sectoare greu de decarbonizat, cum ar fi industriile grele și aplicațiile pentru transporturi grele.
  6. Aviație curată: acest parteneriat pune aviația în drum spre neutralitatea climei, accelerând dezvoltarea și implementarea soluțiilor perturbatoare de cercetare și inovare. Acesta își propune să dezvolte următoarea generație de avioane ultra-eficiente cu emisii reduse de carbon, cu surse de energie, motoare și sisteme noi, îmbunătățind competitivitatea și ocuparea forței de muncă în sectorul aviației, care vor fi deosebit de importante pentru redresare.
  7. Feroviarul european: acest parteneriat va accelera dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovatoare, în special a celor digitale și de automatizare, pentru a realiza transformarea radicală a sistemului feroviar și pentru a îndeplini obiectivele acordului european european. Prin îmbunătățirea competitivității, va sprijini conducerea tehnologică europeană în domeniul feroviar.
  8. Cercetarea ATM a cerului unic european 3: Inițiativa își propune să accelereze transformarea tehnologică a gestionării traficului aerian în Europa, alinindu-l la era digitală, să facă din spațiul aerian european cel mai eficient și mai ecologic cer pentru a zbura din lume și pentru a sprijini competitivitatea și redresarea sectorului aviației europene în urma crizei coronavirusului.
  9. Rețele și servicii inteligente: acest parteneriat va sprijini suveranitatea tehnologică pentru rețelele și serviciile inteligente, în conformitate cu noua strategie industrială pentru Europa, noua strategie de securitate cibernetică a UE și setul de instrumente 5G. Acesta își propune să ajute la rezolvarea provocărilor societale și să permită tranziția digitală și ecologică, precum și să sprijine tehnologiile care vor contribui la redresarea economică. De asemenea, va permite jucătorilor europeni să dezvolte capacitățile tehnologice pentru sistemele 6G ca bază pentru viitoarele servicii digitale până în 2030. 
  10. Metrologie: acest parteneriat își propune să accelereze liderul global al Europei în cercetarea metrologiei, înființând rețele de metrologie europene autosusținute, care vizează susținerea și stimularea de noi produse inovatoare, răspunzând provocărilor societale și permițând proiectarea și implementarea eficientă a reglementărilor și standardelor care stau la baza politicilor publice.

Membrii Colegiului au spus:
Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv pentru o Europă potrivită pentru era digitală, a declarat: „Suntem în cele mai bune condiții din Europa când lucrăm împreună. Acest lucru este deosebit de important atunci când vine vorba de stăpânirea provocărilor transformării digitale. Ne afectează pe toți și nu se oprește la granițele naționale. La fel ca schimbările climatice. Parteneriatele propuse astăzi vor mobiliza resurse, astfel încât să putem profita în comun de tehnologiile digitale, nu în ultimul rând în interesul tranziției noastre verzi. ”

Mariya Gabriel, comisar pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Provocarea pandemiei de coronavirus a adăugat urgență eforturilor noastre de lungă durată de a utiliza mai bine cercetarea și inovația pentru a aborda situațiile de urgență din domeniul sănătății, schimbările climatice și transformarea digitală. Parteneriatele europene reprezintă oportunitatea noastră de a lucra împreună pentru a răspunde și a modela transformările economice și sociale profunde, în beneficiul tuturor cetățenilor UE. ”

Thierry Breton, comisar pentru piața internă, a adăugat: „Investirea în inovație înseamnă a investi în capacitatea noastră de a fi în fruntea dezvoltărilor tehnologice și a dezvolta capacități strategice. Trebuie să profităm de oportunitățile oferite de tehnologiile cheie în curs de dezvoltare, precum microprocesoarele sau semiconductorii, astfel încât Europa să poată fi în fruntea inovației digitale la scară globală. Aceste noi abordări comune vor fi esențiale în susținerea industriei noastre pentru realizarea ambițiilor noastre digitale și ecologice. ”

Adina Vălean, comisarul pentru transporturi, a declarat: „Parteneriatele UE vor avea un rol central în stimularea tranziției ecologice și digitale duble pentru sectorul mobilității și al transporturilor. Pentru ca ambițiile noastre să devină realitate, trebuie să dezvoltăm tehnologii perturbatoare care să aducă pe piață nave și aeronave cu emisii zero, trebuie să dezvoltăm și să implementăm mobilitate cooperativă, conectată și automatizată și trebuie să permitem un management al traficului mai eficient și mai modern. ”

Pasii urmatori
Propunerea de regulament, Actul unic de bază, de stabilire a nouă întreprinderi comune în temeiul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) va fi adoptată de Consiliul Uniunii Europene, după consultarea cu Parlamentul European și Comitetul Economic și Social. Propunerea separată pentru parteneriatul de metrologie bazată pe articolul 185 din TFUE va fi adoptată printr-o decizie a Parlamentului European și a Consiliului, după consultarea Comitetului Economic și Social.

Parteneriatele europene sunt abordări oferite de Horizon Europe, noul program de cercetare și inovare al UE (2021-2027). Acestea vizează îmbunătățirea și accelerarea dezvoltării și adoptării de noi soluții inovatoare în diferite sectoare, prin mobilizarea resurselor publice și private. De asemenea, vor contribui la obiectivele Acordului verde european și vor consolida Spațiul european de cercetare. Parteneriatele sunt deschise unei game largi de parteneri publici și privați, precum industrie, universități, organizații de cercetare, organisme cu misiune de serviciu public la nivel local, regional, național sau internațional și organizații ale societății civile, inclusiv fundații și ONG-uri.