27 ianuarie 2022 - 05:33

INSSE: Valoarea producţiei ramurii agricole pe regiuni de dezvoltare, în anul 2014

Valoarea producţiei ramurii agricole a fost în anul 2014 de 74524 mil. lei. Cele mai mari valori s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare: Sud-Muntenia, urmată de regiunile Nord-Est şi Sud-Est, iar cele mai mici în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, regiune agricolă de mică importanţă.

Structura valorii producţiei ramurii agricole în anul 2014 este asemănătoare cu cea din anul precedent. La producţia vegetală ponderea cea mai mare revine regiunilor de dezvoltare Sud-Muntenia (19,7%), Sud-Est (17,7%) şi Nord-Est (16,3%), iar la producţia animală revine regiunilor de dezvoltare Nord-Est (18,7%), SudMuntenia (15,9%) şi Sud-Est (15,1%).