INSPECTORII DSVSA FAC CONTROALE. AFLĂ ÎN CE SECTOARE!

În martie, inspectorii din cadrul DSVSA Bistrița-Năsăud au efectuat un număr de 222 controale în unități de procesare lapte, centre prelucrare lapte, unități de procesare carne, carmangerii, unități de panificație-patiserie-cofetărie, mori, unități de prelucrare legume, unități de fabricare paste făinoase, unități de fabricare băuturi alcoolice, unități de alimentație publică, baruri, cantine, magazine alimentare, supermarketuri, depozite en-gros, FNC-uri, piața agroalimentară, gospodării ale populației, circumscripții sanitare veterinare, ferme păsari, târg de animale, exploatații de bovine.

În urma controalelor au fost aplicate, în conformitate cu prevederile HG 984/2005, cu modificările și completările ulterioare 15 sancțiuni contravenționale în valoare de 11900 lei, un avertisment și s-au confiscat 1,150 kg produse neconforme.

Sancțiunile au fost aplicate pentru:

— nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și de valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și a ustensilelor de lucru folosite;

— manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;

— comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații necorespunzătoare sau neaprobate sanitar veterinar și fără respectarea condițiilor de igienă conform prevederilor legislației în vigoare;

— ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

— vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare;

— neanunțarea autorității competente cu privire la schimbarea sediului sau a punctului de lucru din domeniul farmaceutic veterinar.

În cadrul controalelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform Programului de Supraveghere și Control în domeniul Siguranței Alimentelor privind analiza fizico chimică, microbiologică, a contaminanților din alimente, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 352 din 10 februarie 2015 — pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin unitățile din subordine, au efectuat 4 controale pentru verificarea respectării cerințelor legale privind identificarea și înregistrarea animalelor, la exploatațiile prinse în eșantionul de control, generat de APIA.

Pentru vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 600 lei.