INS: Scădere de 21% în agricultura anului 2012

plantemiciInstitutul Naţional de Statistică a publicat azi datele provizorii privind evoluţia produsului intern brut în trimestrul IV şi în anul 2012.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2012 a fost de 174797,9 milioane lei preţuri curente, în creştere“ în termeni reali “ cu 0,3% faţă de trimestrul IV 2011.
Cea mai mare reducere a volumului de activitate a fost înregistrată în agricultură, silvicultură şi pescuit (-24,6%).
Volumul impozitelor nete pe produs s-a menţinut, în termeni reali, la nivelul înregistrat în trimestrul IV 2011.

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul IV 2012 cererea internă s-a menţinut constantă, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2011.
Consumul final total s-a majorat cu 1,0%, ca urmare a creşterii volumului tuturor categoriilor de cheltuieli pentru consumul final, în principal a cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (+0,9%) şi a cheltuielii pentru consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (+5,0%). Cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice s-a majorat cu 0,6%.

Formarea brută de capital fix, s-a redus cu 4,2%, consecinţă a reducerii investiţiilor din sectorul public. Un efect uşor pozitiv asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a reducerii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (-4,3%) comparativ cu cel al exporturilor (-4,2%).
Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2012 a fost de 587466,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali “ cu 0,3% față de anul 2011.
La nivelul anului 2012, cele mai importante reduceri ale volumului de activitate s-au înregistrat în agricultură, silvicultura şi pescuit (-21,2%), în industrie (-2,1%) şi în sectorul de intermedieri financiare şi asigurări (-0,2%).

Sursa: http://www.agroinfo.ro/vegetal/fructe-si-legume/horticultorii-romani-solicita-interzicerea-vanzarii-produselor-din-import-in-pietele-agroalimentare