21 ianuarie 2022 - 03:50

INS: Producția agricolă, în scădere cu peste 15% în 2020

Valoarea producţiei agricole a scăzut cu 15,4% în 2020, față de 2019, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate luni. Producția vegetală a înregistrat un declin semnificativ, de 21,5%, în timp ce la producția animală şi la serviciile agricole scăderea a fost de 1,2%.

Valoarea producţiei agricole a fost anul trecut de 81,4 miliarde de lei preţuri curente, din care 52,8 miliarde de lei – producția vegetală, 26,7 miliarde de lei – producția animală și 1,8 miliarde de lei – valoarea serviciilor agricole.

„În anul 2020, structura valorii producţiei ramurii agricole a prezentat modificări semnificative în comparaţie cu anul precedent. Ponderea producţiei vegetale a fost de 64,9%, cu 5,1 puncte procentuale în scădere faţă de anul anterior, producţia animală de 32,9%, cu 4,9 puncte procentuale în creştere faţă de anul anterior, iar serviciile agricole au avut o pondere de 2,2%”, precizează INS.

În ceea ce priveşte producţia vegetală în anul 2020, pe principalele grupe de culturi, creşteri ale ponderilor valorii producţiei au fost înregistrate la legume, inclusiv pepeni (+4,2 puncte procentuale), la fructe şi struguri (+3,6 puncte procentuale), la plante de nutreţ (+1,2 puncte procentuale) şi la cartofi (+1,0 puncte procentuale). Scăderi s-au înregistrat la cereale (-7,6 puncte procentuale), alte grupe de produse (- 1,6 puncte procentuale) şi plante uleioase (-0,8 puncte procentuale), informează AGERPRES pe baza datelor furnizate de INS.

Structura valorii producţiei animale în anul 2020, pe principalele specii şi grupe de produse, prezintă creşteri ale ponderilor valorii producţiei la ovine şi caprine (+0,7 puncte procentuale), la produse obţinute din prelucrarea laptelui în ferma zootehnică (+0,6 puncte procentuale), la bovine (+0,4 puncte procentuale) şi la alte grupe de produse (+0.2 puncte procentuale. Scăderi se înregistrează la păsări (-1,4 puncte procentuale) şi la porcine (-0,5 puncte procentuale)

Potrivit precizărilor INS, producţia ramurii agricole este determinată conform metodologiei Eurostat privind „Conturile Economice pentru Agricultură” şi cuprinde valoarea tuturor producţiilor de produse agricole (inclusiv valoarea producţiei de vin obţinută în unităţile agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie) şi valoarea serviciilor agricole efectuate de unităţile specializate.

În producţia agricolă nu sunt cuprinse: valoarea consumului de sămânţă din producţie proprie pentru culturile la care însămânţările care se fac toamna, valoarea strugurilor utilizaţi în producţia de vin a unităţilor agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie, valoarea laptelui consumat de animale, valoarea ouălor puse la incubat şi pierderile la producători după recoltare.

În plus, producţia ramurii agricole cuprinde valoarea activităţilor secundare neagricole neseparabile şi este diminuată cu valoarea laptelui transformat în derivate (produse obţinute din prelucrarea laptelui) în aceeaşi fermă. Activităţile secundare neagricole neseparabile sunt activităţi legate direct de producţia agricolă care nu pot fi separate de activitatea agricolă principală din punct de vedere al costurilor (de exemplu, producerea brânzeturilor în ferma zootehnică).

Valoarea producției ramurii agricole este exprimată în preţuri de bază (preţurile la producător la care se adaugă subvenţiile pe produs şi se scad impozitele pe produs) ale fiecărui an