INGRIJORARI LEGATE DE SCADEREA PLAFONULUI DE ALOCARI, IN CADRUL POLITICII AGRICOLE COMUNE

Actuala alocare din Cadrul financiar multianual nu răspunde obiectivelor României, iar scăderea plafonului pe cei doi piloni din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) şi modul de acordare a subvenţiilor îngrijorează fermierii români, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la reuniunea Consiliului de miniştri Agricultură şi Pescuit, de la Sofia.

“Noi considerăm că actuala alocare din Cadrul Financiar Multianual nu răspunde proiectelor noastre şi obiectivelor pe care ni le-am propus. Scăderea plafonului pentru cei doi piloni coroborată cu modul de acordare a subvenţiilor creează îngrijorare pentru fermierii români. Plafonarea nu este sustenabilă pentru România. Aceasta va afecta profund performanţa la nivelul fermelor care asigură fondul de marfă necesar alimentării pieţei. Am folosit şi vom folosi mecanisme şi instrumente de stimulare, cele folosite până acum dând unele rezultate, dar acestea sunt departe de dimensiunea necesară. Saltul tinerilor fermieri în România a fost timid – de la 5,5% în 2015-2016 la 13% în 2017, din totalul acestora – ceea ce indică direcţia de acţiune care a fost susţinută atât de politicile europene, cât şi de cele naţionale integrate metodic în practicile europene”, a spus ministrul Agriculturii.

Acesta a subliniat că lansarea Cadrului Financiar Multianual îndeamnă la găsirea de soluţii pentru tinerii fermieri, pentru înlocuirea generaţiilor într-un cadru dat care, până acum, nu conferă elasticitatea necesară pentru a defini noi soluţii şi nici pentru a găsi căi de rezolvare.

“România se confruntă cu cel mai mare şi mai profund exod al forţei de muncă în rândul tinerilor care se îndepărtează de ţară. Analizând această stare de fapt, ne punem evident întrebarea ce perspective avem în interpretarea noului plafon de finanţare a PAC post 2020. Răspunsul este că nivelul de finanţare nu satisface nici speranţele tinerilor fermieri şi nici nevoia de a găsi soluţii pentru marile probleme pe care le ridică fermierilor schimbările climatice şi atacul de boli şi dăunători, care afectează producţia, calitatea acesteia şi rezultatul economic al acestora. Nu poţi să faci mai mult cu bani mai puţini, iar în condiţiile previzionate, nici atât. Să fim inteligenţi şi hotărâţi, să prevenim naşterea generaţiilor de fermieri tineri din falimente agricole, ne va costa mai mult şi va fi mai greu de gestionat”, a precizat ministrul Agriculturii.

El a adăugat că tinerii fermieri sunt atraşi de rezultatele obţinute în agricultură şi dorinţa de a realiza o activitate “într-un domeniu esenţial existenţei umane – securitatea alimentară”, iar dorinţa de alegere, de stimulare a fermierilor, de realizare a unei producţii economice şi a unei calităţi confortabile poate fi asigurată în bună parte prin susţinere financiară.

Ministrul Agriculturii a subliniat că, din nefericire, reducerea financiară PAC după 2020 nu susţine şi nici nu stimulează aceste preocupări şi şi-a exprimat speranţa legată de ajustarea propunerii financiare şi a principalelor căi de implementare, “în aşa fel încât toţi, deopotrivă, să înţelegem binele şi să savurăm împreună succesul”.

Pentru următorul buget pe termen lung al UE, pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană (CE) propune modernizarea şi simplificarea politicii agricole comune (PAC), conform unui comunicat al forului comunitar.

Graţie acestor propuneri totalizând un buget de 365 de miliarde de euro, PAC rămâne o politică pregătită să facă faţă viitorului, care continuă să sprijine fermierii şi comunităţile rurale, este lider al dezvoltării durabile a agriculturii UE şi reflectă ambiţia UE legată de grija pentru mediu şi acţiunile climatice. Propunerile acordă statelor membre mai multă flexibilitate şi responsabilitate în alegerea modului şi a domeniilor în care să investească finanţarea PAC care le revine, în scopul de a îndeplini obiectivele ambiţioase stabilite la nivelul UE pentru a avea un sector agricol inteligent, rezilient, sustenabil şi competitiv, asigurând, totodată, un sprijin echitabil şi mai bine direcţionat pentru venitul fermierilor.

Va exista mai multă echitate printr-o mai bună direcţionare a sprijinului: plăţile directe vor constitui în continuare o parte esenţială a politicii, asigurând stabilitate şi previzibilitate pentru fermieri. Se va acorda prioritate sprijinirii fermelor mici şi medii, acestea reprezentând majoritatea sectorului agricol al UE, şi ajutorului acordat tinerilor fermieri. Comisia rămâne fidelă angajamentului de a obţine o distribuire mai echitabilă a plăţilor directe între statele membre prin convergenţa externă.

Plăţile directe către fermieri vor fi reduse începând de la 60.000 de euro şi plafonate pentru plăţi peste 100.000 de euro pe fermă. Se vor lua în considerare în totalitate şi costurile cu forţa de muncă. Această măsură este concepută pentru a asigura o distribuire mai echitabilă a plăţilor.

De asemenea, obiectivul CE îl reprezintă o mai bună utilizare a cunoştinţelor şi inovării: PAC modernizată va profita de avantajele oferite de toate tehnologiile de ultimă oră şi de cele mai recente inovaţii, ajutându-i astfel atât pe fermieri în munca lor, cât şi administraţiile publice, în special prin: rezervarea unui buget de 10 miliarde de euro din programul de cercetare al UE Orizont Europa pentru proiecte de cercetare şi inovare în sectoarele alimentar, agricol, al dezvoltării rurale şi al bioeconomiei; încurajarea statelor membre să utilizeze volume mari de date şi tehnologii noi pentru controale şi monitorizare, intensificarea digitalizării vieţii rurale, de exemplu prin extinderea accesului la banda largă în regiunile rurale, care va ameliora calitatea vieţii în zonele respective şi va contribui şi mai mult la competitivitatea producţiei agricole europene. (sursa: AGERPRES)

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult