15 aprilie 2021 - 10:23

Infografic: 11 pachete de sprijin pentru fermieri

Scopul Măsurii 10 derulată de APIA este de a oferi sprijin financiar pentru acoperirea pierderilor de venit și a costurilor suplimentare suportate ca urmare a aplicării angajamentului voluntar de agro-mediu şi climă. De exemplu, puteți obține subvenție de până la 200 de euro/capita dacă creșteți rase locale în pericol de abandon.

Descoperiți alte 10 posibilități de sprijin prin Măsura 10, ilustrate în infograficele de mai jos, publicate de MADR:

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE pentru Măsura 10

Beneficiarul se angajează:

  • să menţină angajamentul pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnării acestuia;
  • să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole/efectivelor de animale aflate sub angajament (pentru P8 din M.10), prin completarea caietului de agro-mediu;
  • să respecte cerinţele de bază relevante pachetelor pentru care aplică stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole și/sau animalele angajate;
  • să respecte cerinţele specifice aferente angajamentului pentru care aplică.

În consecinţă, semnarea angajamentului de către fermier este cerinţă de eligibilitate.

Pentru mai multe informaţii referitoare la Măsura 10 – agro-mediu şi climă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 consultați Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – agro-mediu şi climă din PNDR 2014-2020!