Înfiinţarea culturii de vinete în solarii şi în câmp

362

vineteVinetele sunt legumele cele mai pretenţioase faţă de factorii de mediu, dintre speciile legumicole încadrate în grupa solano-fructoaselor. În primul rând, cerinţele vinetei faţă de temperatură sunt ridicate, ceea ce înseamnă, pentru legumicultori, multă atenţie faţă de perioada de înfiinţare a culturii şi urmărirea prognozei agrometeorologice. Cultura de vinete poate fi înfiinţată în câmp sau în solarii. Aceste două tehnologii de cultivare a vinetelor vor fi descrise mai departe.

Vinetele sunt pretenţioase faţă de temperatură. Astfel, seminţele germinează la 13-15 grade Celsius. Temperatura optimă pentru creşterea şi dezvoltarea vinetelor, în toate etapele de vegetaţie, este de 25-30 grade Celsius. Aceste cerinţe ridicate au, totuşi, şi un beneficiu: vinetele (mature) rezistă inclusiv la temperaturi de 45 grade Celsius, un amănunt demn de reţinut pentru fermierii care au înfiinţat culturi ecologice, vom vedea mai departe de ce.

Vinetele sunt pretenţioase şi faţă de lumină. Vinetele sunt iubitoare de soare, în absenţa căruia creşterea stagnează, înflorirea nu mai este abundentă iar producţia, evident, are de suferit.

Nu în ultimul rând, apa este un alt factor care trebuie luat în calcul. Insuficienţa apei în sol provoacă avortarea florilor şi fructelor, sau piticirea fructelor deja formate.

Alţi factori faţă de care legumicultorii trebuie să ţină cont sunt curenţii de aer (provoacă ofilirea temporară), îngrăşămintele (vinetele consumă multe elemente nutritive mai ales în prima jumătate a ciculului de vegetaţie, de aceea se administrează îngrăşăminte organice după plantarea răsadurilor) şi drenajul solului.

Cultivarea vinetelor în câmp

Se recomandă terenuri plane, cu expoziţie sudică, cu sol drenat, permeabil, cu un conţinut de cel puţin 5% humus. Literatura de specialitate recomandă solurile aluvionare, cernoziumurile, avertizând asupra solurilor grele şi reci. Indiferent de calitatea solului, pentru o producţie ridicată terenul se va îngrăşa cu 40-50 t/ha gunoi de grajd.

Tehnologia cultivării vinetelor în solarii

Plantarea se face, la fel, atunci când temperatura în sol este de minim 15 grade Celsius. Irigarea se face la cuib, ideal fiind sistemul de fertigare.

Lucrările de îngrijire constau în
  • prăşitul pe rigolele de udare
  • fertilizări faziale
  • aerisirea solarului, atunci când temperatura creşte peste 20 grade Celsius
deşi rezistă la temperaturi de 40-45 de grade Celsius, se vor evita excesele, mai ales în faza înfloritului, atunci când depăşirea limitei de 30 de grade poate duce la avortarea florilor şi fructelor tinere.
în solarii, copilirea se face astfel: la fiecare ramificaţie se lasă câte o floare şi se copileşte restul până la primul etaj. ramificaţiile se ciupesc la 3-4 flori. (Sursa: recolta.eu)
Citește și

Cmentariile sunt închise