22 ianuarie 2022 - 14:31

Începe cadastrarea gratuită

Lucrările de cadastrare gratuită a terenurilor și clădirilor vor începe în perioada imediat următoare în primele 63 de comune. Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Lucrările de cadastru general din Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 vor începe în primele 63 de comune. În total, aproximativ 224.000 de români vor beneficia în perioada următoare de cadastru gratuit. Până la finalul proiectului, în cadrul unui program naţional, imobilele din toată ţară vor fi înregistrate gratuit în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Lucrările vor începe în perioada următoare, şi asta pentru că Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a încheiat acordurile-cadru pentru primele 63 de localităţi, din 16 judeţe ale ţării.

Lucrările de cadastrare se vor face la nivel de localitate, nu individual, se arată în informaţiile puse la dispoziţie de către ANCPI. Asta înseamnă că nici persoanele fizice şi nici cele juridice nu sunt nevoite să ceară autorităţilor efectuarea cadastrului.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

„În cadrul proiectul, proprietarul,posesorul ori deţinătorul imobilului este beneficiarul, dar nu este cel care iniţiază efectuarea cadastrului. O persoană fizică sau juridică poate beneficia de înregistrarea gratuită a imobilului/imobilelor pe care le deţine, în cadrul PNCCF, în momentul în care încep lucrările de cadastru sistematic în unitatea administrativ-teritorială pe rază căruia se află imobilul. Pe măsură ce o astfel de unitate e inclusă în acest program, au loc acţiuni de informare a locuitorilor. Acestea sunt realizate cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale”  (arenaconstruct.ro)

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară se desfăşoară în perioada 2015-2023 şi are că obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2337 de unităţi administrativ-teritoriale situate în mediul urban şi rural. Programul a fost instituit în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi al eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor că proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale. Finanţarea pentru lucrările de cadastru general va fi asigurată din veniturile proprii ale ANCPI.

Comunele ai căror locuitori vor beneficia de cadastru general gratuit în perioada imediat următoare sunt:

UAT-urile Covăsânț, Fântânele, Frumușeni, Livada, Vladimirescu (jud. Arad),

UAT-urile Bethausen, Bara, Balinț, Secaș (jud. Timiș),

Vermeș, Berzovia, Măureni (jud. Caraș-Severin),

Pătulele, Vânjuleț, Rogova (jud. Mehedinți),

Logrești, Berlești, Hurezani, Țânțăreni (jud. Gorj),

Pielești, Goicea, Coțofenii din Dos, Brădești (jud. Dolj),

Diculești, Făurești, Valea Mare, Fârtățești (jud. Vâlcea),

Vișina, Milcov, Oboga, Vișina Nouă, Brastavățu, Vădastra (jud. Olt),

Recea, Izvoru, Miroși, Căldăraru (jud. Argeș),

Segarcea Vale, Lița, Ciuperceni, Traian (jud. Teleorman),

Bilciurești, Dobra, Băleni (jud. Dâmbovița),

1 Decembrie, Copăceni, Clinceni (jud. Ilfov),

Dumești, Lețcani, Movileni (jud. Iași),

Sulița, Coșula, Copălău (jud. Botoșani),

Cornu Luncii, Preutești, Boroaia, Forăști (jud. Suceava),

Grumăzești, Bodești, Dobreni, Săbăoani, Tămășeni, Cordun (jud. Neamț)