17 octombrie 2021 - 08:39

IMPORTANT: Ajutor de minimis pentru crescătorii de animale. Afla cine poate beneficia de el!

vaci99În ședința Guvernului din 5 octombrie 2016 a fost aprobată, printr-o Hotărâre, schema „Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne”. Valoarea totală a schemei este de 18.150.000 lei și se asigură integral de la bugetul de stat.

Beneficiarii acestei măsuri pot fi crescătorii de bovine/bubaline, după cum urmează:

 • persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008;
 • persoane fizice care dețin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014;
 • persoane juridice, precum și orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.
 • În privința condițiilor de eligibilitate, beneficiarii trebuie să dețină:
 • minimum 3 capete și maximum 10 capete de vaci / beneficiar identificate și înregistrate în RNE, în vederea achizi?ionării de juninci din rase de taurine de lapte sau carne minimum 1 cap și maximum 10 capete bivolițe pe beneficiar identificate și înregistrate în RNE, în vederea achiziționării de juninci din specia bubaline;
 • minimum 40 capete de vaci și/sau vițele și/sau juninci pe beneficiar, cu excepția celor din localitățile din zona montană, prevăzute în ‘Ghid-informativ-MMC-zone-eligibile.xlsx’ pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 — 2020, care trebuie să dețină minimum 10 capete de vaci și/sau vițele și/sau juninci pe beneficiar, pentru achiziționarea de tauri de reproducție din rase specializate de carne

Totodată, beneficiarii:

 • se obligă prin angajament scris să mențină în exploatație animalele de reproducție din rase specializate achiziționate, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
 • se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul Genealogic animalele de reproducție din rase specializate achiziționate;

RASELE de taurine de carne și de lapte care se pot achiziționa sunt:

a) juninci rase de carne: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Aubrac;

b) juninci rase de lapte: Bălțată cu Negru Românească, Bălțată Românească, Holstein, Red Holstein, Brună, Jersey, Simmental, Montbeliarde;

c) tauri din rase de carne: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Aubrac, Simmental American

d) bubaline: Bivol Românesc

Cererile se depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 11 noiembrie 2016, la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București pe a cărui rază teritorială se află exploatația înregistrată sau exploatația cu cel mai mare număr de animale.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

CALCULUL PENTRU NUMĂRUL MAXIM DE ANIMALE ACHIZIȚIONATE:

 • numărul maxim de juninci din rase de taurine sau juninci din specia bubaline pentru care se acordă ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar;
 • achiziția de tauri de reproducție se realizează respectând proporția de un taur la 40 de capete vaci și/sau vițele și/sau juninci deținute de beneficiar;
 • numărul maxim de tauri care poate fi achiziționat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporția prevăzută, unui număr de 200 capete vaci/și sau/vițele și/sau juninci.

CUANTUMUL sprijinului financiar este de:

a) maximum 5.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de lapte;

b) maximum 6.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de carne,

c) maximum 4.500 lei/cap junincă din specia bubaline;

d) maximum 8.000 lei/cap de taur de reproducție din rase de carne.