Iaşi: Ce trebuie să facă cei care vor sprijin financiar prin noul Program Naţional Apicol

9

albine_floriPentru ca demersurile pe care le fac apicultorii pentru a primi sprijin financiar prin Programul National Apicol să se desfăşoare într-un cadru unitar, trebuie avute în vedere mai multe lucruri.

Ei  trebuie să completeze la zi registrele formelor asociative prin implementarea recomandărilor formulate de cenzor, în raportul privind gestiunea, în evidenţele contabile şi să întocmească bilanţul contabil şi al contului de profit şi pierderi pâna în data de 31 decembrie a fiecarui an.

Actualizarea registrelor şedintelor adunării generale şi a şedinţelor consiliului de administratie, acolo unde este cazul, prin consemnarea sub forma de procese-verbale a desfasurarii acestora, cu precizarea locului de desfasurare, datei, ordinii de zi, numarul de participanti si rezultatul votului conform prevederilor statutare si legale trebuie de asemenea punctat. Optimizarea modului de organizare si desfasurare a adunarilor generale, acolo unde este cazul si consolidarea rolului acestora ca factor de decizie în activitatea formei asociative, trebuie avute în vedere. De asemenea, trebuie initiate masuri necesare pentru o gestionare mai judicioasa a consemnarilor din carnetele de stupina prin verificarea concreta a acestora, având în vedere ca toate carnetele de stupina sunt vizate de forma asociativa.

Pentru ca toate conditiile sa fie îndeplinite apicultorii care vor să solicite sprijin financiar trebuie să întocmească şi să păstreze un registru cu evidenta carnetelor de stupina, care sa contina numar de înregistrare al acestora, numele si adresa apicultorului. (Sursa: bzi.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise