Hărțile de hazard pentru bazinul Someș-Tisa, avizate

35

inundatiedd

Hărţile de hazard la inundaţii realizate până în prezent la nivelul bazinului hidrografic Someş-Tisa au fost avizate în cadrul şedinţei Comitetului de bazin. Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa va finaliza aceste hărţi de hazard până în luna decembrie 2013.

Proiectul “Planul pentru prevenirea, protecţia si diminuarea efectelor inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Someş-Tisa” a fost demarat în ianuarie 2011. ABA Someş-Tisa realizează hărţile de hazard pentru întreaga suprafaţă cadastrată de cursuri de apă, totalizând 7828 de kilometri.

Până în prezent, s-au executat studii topogeodezice şi măsurători LIDAR, în cadrul cărora s-au efectuat survoluri cu avionul şi elicopterul, pentru obţinerea modelului digital al cursului de apă şi al zonei adiacente. Pe lângă aceste zboruri, s-au efectuat lucrări de teren, respectiv ridicări topografice convenţionale, care au ca rezultat editarea de hărţi în format GIS (geospaţial). Au fost realizate studii hidrologice şi hidraulice, pe baza cărora hărţile de hazard vor indica cu exactitate zonele inundabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: elaborarea hărţilor de hazard la inundaţii, elaborarea Planului de prevenire, protecţie şi diminuare a efectelor inundaţiilor, îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de apărare împotriva inundaţiilor şi modernizarea sistemelor de supraveghere, avertizare şi alarmare în perioada apelor mari generatoare de inundaţii, în bazinele hidrografice ale râurilor Someş, Tisa şi Crasna. Acestea asigură baza necesară pentru dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor, în conformitate cu abordările şi normele europene.Hărţile de hazard vor fi puse la dispoziţia Consiliilor Judeţele din Cluj, Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj în vederea elaborării hărţilor de risc, care vor cuprinde pagubele generate în cazul producerii de inundaţii.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 7 milioane euro, cu finanţare din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (axa prioritară 5) şi bugetul de stat.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Citește și

Cmentariile sunt închise