Guvernul a stabilit prioritățile din agricultură pentru perioada 2014-2016

21

grauajust

Proiectele de investiţii ce urmează a fi derulate de MADR în perioada menționată urmăresc continuarea programelor de dezvoltare a sistemelor de irigaţii şi reabilitare a sistemului de îmbunătăţiri funciare, precum şi modernizarea şi extinderea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.

“Irigaţiile reprezintă un factor principal în obţinerea de producţii ridicate şi relativ stabile de la an la an cu implicaţii favorabile în asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi creării de disponibilităţi la export de produse agricole. Având în vedere consumul mare de energie electrică folosită pentru pomparea apei de irigat s-a iniţiat elaborarea unui proiect care să prevadă soluţii de alimentare a sistemelor de irigaţii prin care să se diminueze consumurile mari de energie. Proiectul se desfăşoară pe trei direcţii: punerea în funcţiune a sistemelor de irigaţii cu alimentare gravitaţională existente (200 mii ha); găsirea de soluţii de alimentare gravitaţională a sistemelor de irigaţii din suprafaţa viabilă economic de 1,5 milioane hectare; proiectarea de noi sisteme cu alimentare gravitaţională folosind surse locale de apă”, se arată în strategie fiscal bugetară a Guvernului.

Prin programele derulate se are în vedere realizarea unor lucrări care să conducă la păstrarea fondului funciar cu folosinţe agricole, păstrarea echilibrului ecologic şi social al zonei de influenţă a acestor investiţii,precum şi: diminuarea factorilor de risc naturali în vederea creşterii capacităţii de producţie a terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, prin susţinerea financiară a unor cheltuieli pentru întreţinerea, repararea şi exploatarea de desecare-drenaj. Mai mult decât atât se are în vedere și întreţinerea şi repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului precum şi repararea de diguri.

Guvernul României și-a mai propus pentru perioada 2014 – 2016 creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală dar și identificarea din fondurile structurale a unui program special pentru zona de irigaţii, care să refacă toată infrastructura care aparţine statului. Potrivit strategiei fiscal bugetare, autoritățile vor în următorii ani asigurarea securităţii alimentare naţionale prin creşterea şi diversificarea producţiei agricole. Sectorul piscicol nu a fost dat uitării și este unul dintre obiectivele propuse. În acest sens se vrea creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi pescăreşti româneşti pe piaţa europeană şi globală în vederea echilibrării balanţei comerciale agricole. (Sursa: recolta.eu)

Citește și

Cmentariile sunt închise