19 octombrie 2021 - 18:32

Guvern: Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

motorina_fermieriGuvernul României a aprobat astăzi, în ședință, o Hotărâre care vizează completarea Hotărârii Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Actul normativ adoptat astăzi elimină obținerea avizului ministrului finanțelor publice pentru emiterea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale de aprobare a cantităţilor de motorină ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, având în vedere faptul că sumele respective sunt deja încadrate în prevederile bugetare aprobate anual pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Totodată, hotărârea de guvern prevede ca sumele reprezentând ajutorul de stat pentru cantitățile de motorină determinate la plată și consumate de către beneficiari, însă nedecontate în anul de cerere, se decontează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în anul următor celui de cerere, cu încadrarea in prevederile bugetare aprobate.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014, începând cu anul 2015 s-a instituit o schemă de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, în sectoarele: vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare. Reducerea este operată prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate în agricultură.

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr.880/2015 și prin Hotărârea Guvernului nr.967/2015, au fost aduse modificări și completări la prevederile H.G. nr.1174/2014, care au vizat următoarele aspecte:

  • stabilirea valorii totale maxime a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020, luând în considerare evoluția ratei accizei standard la motorină pentru anul 2016, respectiv, perioada 2017-2020, prevăzută de legislația fiscală, precum și suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2015
  • punerea în acord și corelarea dispozițiilor legale privind exprimarea în lei a accizei standard pentru motorină, cu modul de calcul și exprimarea în lei a nivelului redus al accizei pentru motorina utilizată în agricultură. Astfel, pentru anii 2015 și 2016, precum și pentru perioada 2017-2020 s-a stabilit modul de acordare a ajutorului de stat sub formă de rambursare, ca diferenţă dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse.
  • alocarea sumelor necesare pentru plata ajutorului de stat în anii 2015 și 2016.