Gorj: Autorităţile locale invită tinerii să acceseze fonduri europene prin Submăsura 6.1

64

OLYMPUS DIGITAL CAMERAReprezentanţii CJ Gorj au anunţat printr-un comunicat de presă că invită tinerii fermieri să acceseze fonduri europene prin noul PNDR: “Având în vedere faptul că în data de 25 martie 2015 a fost lansată sesiunea continuă (până la finele lunii octombrie 2015) pentru Submăsura 6.1-Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, tinerii cu vârsta sub 40 de ani din județul Gorj care doresc accesarea de fonduri europene nerambursabile disponibile prin cadrul acestui program, pot aplica pentru înființarea de ferme agricole în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului”, se arată în documentul citat.

Potrivit  art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, pot beneficia de aceste fonduri nerambursabile tinerii care nu au împlinit vârsta de 40 de ani la data depunerii cererii, care dețin competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilesc pentru prima data într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații. Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să se regăsească sub una dintre următoarele forme de organizare:

 • Persoană fizică înregistrată și autorizată conform O.U.G. 44/2008 cu modificările și completările ulterioare ;
 • Asociat unic și administrator al unei S.R.L. ;
 • Asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator  al unei S.R.L.

 Sprijinul public nerambursabil alocat pe proiect  este de :

– 40.000 de Euro – pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO ;

– 50.000 de Euro – pentru exploatațiile între 30.000 SO și  50.000 SO.

Acordarea sumelor se realizează procentual, sub formă de primă în 2 tranșe, după cum urmează:

-75% din cuantum la încheierea deciziei de finanțare (la aprobarea proiectului);

-25% din cuantum la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri, nu mai târziu de 3 ani de la încheierea contractului de finanțare (5 ani la exploatațiile pomicole)

Exploatația agricolă deținută de potențialul beneficiar trebuie să aibă dimensiune economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO  (conform indicilor de calcul menționați în cererea de finanțare).

Detaliile pentru constituirea punctajului  privind departajarea proiectelor  se calculează conform criteriilor de selecție prevăzute în Ghidul Solicitantului Submăsurii 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, cu un prag minim de 25 de puncte (sub care proiectul nu poate intra la finanțare) și un prag maxim de 100 de puncte.

            Criteriul de selecție nr. 4 – Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate pe baza studiilor de specialitate, clasifică zonele din punct de vedere al potențialului agricol (conform studiului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului- ICPA ce se regăsește în cadrul documentelor prezentate pe site-ul AFIR),  în zone cu potențial ridicat, mediu și scăzut,  acordând următoarele punctaje:

 • 25 de puncte pentru zone cu potențial ridicat;
 • 20 de puncte pentru zone cu potențial mediu;
 • 0 puncte pentru zone cu potențial scăzut.

Acest fapt nu împiedică posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile  prin Submăsura  6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, ci doar influențează punctajul final al proiectului.

Menționăm faptul că în vederea realizării punctajului final al proiectului, s-au constituit pragurile de calitate lunare astfel:

 • 85 puncte (în perioada 25.03 – 30.04.2015);
 • 75 puncte (în perioada 01.05 – 29.05.2015);
 • 65 puncte (în perioada 01.06 – 30.06.2015);
 • 55 puncte (în perioada 01.07 – 31.07.2015);
 • 45 puncte (în perioada 03.08 – 31.08.2015);
 • 35 puncte (în perioada 01.09 – 30.09.2015);
 • 25 de puncte (în perioada 01.10 – 30.10.2015), tocmai pentru ca toate proiectele ce îndeplinesc punctajul minim de 25 puncte și criteriile de eligibilitate să poată intra în evaluare.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocării sesiunii anuale.

Persoanele interesate pot accesa on-line pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), toate informațiile privind condițiile de eligibilitate, perioada  de implementare  pentru care se acordă sprijin în domeniul agricol accesat,  formularul cererii de finanțare și alte documente necesare întocmirii proiectului,  la adresa:  http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri

 

Citește și

Cmentariile sunt închise