Ghidul solicitantului: SubMăsura 6.4-Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non‐agricole

62

casa_satPotrivit formei consultative a Ghidului solicitantului pentru Submăsura 6.4 „Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non‐agricole”, publicta pe site-ul MADR, aceasta  se încadrează, conform Regulamentului nr. (CE)1305/2013, art.19, în măsura 06 ”Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” şi contribuie la domeniile de intervenție:

‐  5C‐  Facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor regenerabile de energie, a sub‐produselor, a deseurilor si reziduurilor si a altor materii prime nealimentare, in scopul bio‐economiei;

‐ 6A – Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca’’

Submăsura 6.4 „Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non‐agricole” are ca scop:

 • Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
 • Cresterea numarului de activitati non‐agricole desfasurate in zonele rurale;
 • Dezvoltarea activitatilor non‐agricole existente;
 • Crearea de locuri de munca;
 • Cresterea veniturilor populatiei rurale;
 • Reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban.
 • Diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodariilor agricole prin practicarea de activitati non‐agricole in vederea cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale.

Contribuţia publică  totală  aferentă  sesiunii pentru anul 2015 pentru Sub‐măsura 6.4 este de 57.214.935 Euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene.

În cazul București și Ilfov contribuția publică este împărțită astfel:

 • 25% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 75% ‐ contribuţia Uniunii Europene.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordă  pentru o perioadă  de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor):

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în anumite cazuri.

 

Atenție! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014‐2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți. (Integral aici)

Citește și

Cmentariile sunt închise