GAL Hârtibaciu a anunțat lansarea unei noi cereri de proiecte

31

dosareggDin data de 12 ianuarie 2015 pe site-ul GAL Microregiunea Hârtibaciu, www.gal-mh.eu și la sediul GAL din orașul Agnita, str Avram Iancu nr 66, cei interesați vor găsi informațiile detaliate referitoare la apelul care se va lansa începând cu data de 12.01.2015.

Măsuri deschise:

322 — ‘ Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale’

DEPUNEREA PROIECTELOR

Proiectele pot fi depuse în intervalul 12 IANUARIE 2015 — 22 IANUARIE 2015, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-14.00 la secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hârtibaciu, din orașul Agnita, str. Avram Iancu, nr. 66A, jud. Sibiu.

FONDURI DISPONIBILE ȘI TIPURI DE BENEFICIARI ELIGIBILI

MĂSURA 322 — Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale.

Intensitatea finanțării: 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

Alocare financiară nerambursabilă pentru sesiunea IANUARIE 2015: 40.634Euro

Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: 40.634;

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 40.634 euro, cf. ghidului solicitantului — mas. 4.1

Beneficiari eligibili: comunele și ADI-urile, ONG-urile, așezămintele culturale, instituțiile de cult, persoane fizice (OUG 44/2008) și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural său natural de interes local din zona rurală

DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR

Măsura 322 — Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în ghidurile solicitanților aferente fiecărei măsuri, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro.

Beneficiarul va completa și depune împreună cu proiectul aferent fiecărei măsuri: ‘Declarația beneficiarului’, disponibilă în format electronic pe site-ul www.gal-mh.eu.

Citește și

Cmentariile sunt închise