19 octombrie 2021 - 11:42

3,5 milioane de lei, fonduri pentru persoanele defavorizate din cadrul GAL „Crivățul de Sud-Est”

Familii cu copii aflate în situații financiare precare, zeci de bătrâni și sute de gospodării din comuna Balta Albă și alte localități din apropiere vor avea acces la fonduri pentru persoanele defavorizate, în perioada următoare.

Totul este posibil după ce GAL-ul „Crivățul de Sud Est” va pune în aplicare un nou program dedicat acestor categorii de persoane.

„Asociația GAL Crivățul de Sud-Est în parteneriat cu Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială (IRESIS) și cu Asociația FORDA au semnat săptămâna aceasta Contractul de finanțare pentru implementarea proiectului «Participare activă la viața comunității prin implementarea de servicii integrate în teritoriul GAL Crivățul de Sud-Est»”, anunță reprezentanții GAL-ului.

Valoarea totală a proiectului este de 3.511.081,02 lei, aceste fonduri urmând să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor teritoriului.

„Proiectul vine în sprijinul comunității GAL – Crivățul de Sud – Est, astfel ne propunem următoarele”, anunță reprezentanții GAL:

– creșterea accesului la servicii sociale pentru cel puțin 46 de copii din familii aflate în situații de dificultate și 10 copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL – Crivățul de Sud – Est;

– creșterea accesului la servicii sociale pentru cel puțin 55 de vârstnici și 140 de adulți aflați în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL – Crivățul de Sud – Est prin furnizare de servicii socio-medicale și consiliere socială și informare;

– creșterea ocupării formale a populației de pe teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala GAL – Crivățul de Sud – Est în următorii trei ani, cu cel puțin 35 de persoane nou intrate pe piața muncii prin angajare sau ocupare pe cont propriu după participarea la cursuri de Informare, consiliere, mediere și de formare profesională;

– îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 111 gospodării ai căror membri fac parte din grupul țintă al proiectului;

– creșterea calității vieți pentru un număr de 251 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea marginalizată rurală acoperită de Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Crivățul de Sud – Est.

La atingerea acestui obiectiv va conduce aplicarea unui set de măsuri integrate.

Redactor: Marlenne Dinu