8 decembrie 2021 - 15:53

Fonduri europene de 50 milioane EURO pe submăsurile 16.4 și 16.4a

Submăsurile 16.4 și 16.4a au avut parte de un interes real din partea celor care activează în sectorul agro-alimentar în PNDR 2014-2020. De aceea, acestea continuă și în perioada de tranziție 2021-2022, fiind printre primele submăsuri pentru care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat ghidurile solicitantului.

Mai exact, prin submăsurile 16.4 și 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare din sectoarele agricol și pomicol, beneficiarii pot accesa un sprijin nerambursabil de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea maximă a sprijinului care poate fi accesat prin submăsurile 16.4 și 16.4a este de 250.000 euro.

Submăsura 16.4 are un buget total de 40 milioane euro, în timp ce submăsura 16.4a are un buget de 10 milioane euro.

Potrivit AFIR, beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt:

PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură:

 • fermierii (persoane fizice/entități cu formă de organizare juridică)
 • organizații neguvernamentale
 • consilii locale
 • unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unități sanitare, de agrement și de alimentație publică

Condiții minime de accesare:

 • Solicitantul va depune un Acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea
 • Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare
 • Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare sau finalizat

ATENȚIE! Cheltuielile aferente promovării sunt eligibile doar dacă materialele publicitare, spoturile publicitare, autocolantele etc. fac referire doar la lanțul scurt (ex: COȘUL CU BUCATE), conceptul de piață locală (ex: LEGUME DE LA ȚARĂ), categoria de produse (de exemplu – produse montane, ecologice, HNV etc.) și nu la produse specifice (suc de mere, sirop de cătină etc.).

Ce cheltuieli acoperă submăsurile 16.4 și 16.4a:

Sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în planul de marketing /studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii:

 • Cheltuieli pentru elaborarea studiilor și a planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing.
 • Costurile de funcționare a cooperării, cum ar fi cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor, onorarii ale personalului
 • Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto
 • Cheltuieli de marketing legate de ambalarea și etichetarea produsului
 • Investiții în construcții aferente activității de producție, procesare și comercializare (modernizare, construcție), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect
 • Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.
 • Aplicații software adecvate activității descrise în proiect.

Principii de selecție a proiectelor pe submăsurile 16.4 și 16.4a:

 • Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați
 • Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului
 • Principiul valorii adăugate (parteneriate care produc și comercializează  produse cu valoare adăugată mare, care participă la scheme de calitate naționale și europene, produse din sistemele agricole HNV etc.)
 • Principiul ”piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție și punctul de vânzare)
 • Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene prin PNDR 2014-2020 prin submăsurile 16.4 și 16.4a și a celor similare eligibile prin submăsura 19.2.

În cazul în care proiectul include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor submăsuri (4.2 și 4.2a), atunci costurile sunt acoperite din sM 16.4, în conformitate cu rata de bază a ajutorului de 50% la care se adaugă 20 puncte procentuale pentru investițiile colective. Valoarea maximă a sprijinului nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul sM 16.4/16.4a.

ATENȚIE! În situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau condițiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se realizează integral.