Fonduri europene nerambursabile pentru grupurile de producători din sectorul pomicol

25

livezi_infloriteProducătorii de fructe din România vor fi încurajați să se asocieze în perioada următoare, când Programul Național pentru Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 va fi aprobat. Astfel, între submăsurile de finanțare dedicate sectorului pomicol se află și una care sprijină înființarea grupurilor de producători.

Este vorba despre Submăsura 9a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol.

Obiectivele submăsurii sunt:
•Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;
•O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;
•Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;
•Crearea și promovarea lanțurilor scurte;
•Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc.

Beneficiarii Submăsurii 9a sunt grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului.

Valoarea finanțării neramburasabil acordate pentru înființarea grupurilor de producători din sectorul pomicol este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an.

Sprijinul nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.
Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:
• anul I – 10%
• anul II – 8%
• anul III – 6%
• anul IV – 5%
• anul V – 4%. (Sursa: agrointel.ro)

 

Citește și

Cmentariile sunt închise