25 ianuarie 2022 - 09:20

Fonduri europene de 100 milioane EURO pentru infrastructura agricolă – submăsura 4.3A

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru submăsura 4.3A – investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta infrastructură de acces agricolă.

Sprinjinul nerambursabil pe care pot să îl obțină beneficiarii submăsurii 4.3A este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 1.000.000 euro/proiect. Bugetul total în perioada de tranziție pentru infrastructură este de 100,66 milioane euro.

Beneficiarii eligibili pentru submăsura 4.3A sunt unitățile administrativ teritoriale și sau asociații ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.

Condiții minime de accesare:

  • investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură;
  • solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  • investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în capitolul 8.1 din PNDR 2014-2020;
  • solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată;
  • în cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării (SIDD-DD);
  • solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția;
  • investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

ATENȚIE! Drumurile sau terenurile agricole pe care se vor amplasa investițiile noi trebuie să fie incluse în domeniul public al unității administrative pe teritoriul căreia se află, așa cum sunt definite și clasificate în conformitate cu legislația națională în vigoare; nu sunt eligibile investițiile amplasate pe terenuri care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate sau unor litigii.

Cu banii obținuți prin submăsura 4.3A se pot realiza cheltuieli pentru construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole).

ATENȚIE! Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din pământ.

Cheltuielile de consultanță și pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate și se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranșe de plată aferentă proiectului.

Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare care se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de plată.

Principii de selecție:

  • principiul scopului multiplu al obiectivului investițional;
  • principiul suprafețelor agricole deservite;
  • principiul complementarității cu subprogramul pomicol.

Puteți afla toate detaliile despre submăsura 4.3A citind integral ghidul solicitantului pe site-ul AFIR.