Fermierii trebuie să depună declaratiile privind impozitul agricol

36

livada_pruniPânã pe 25 mai, contribuabilii care realizeazã, în mod individual, venituri din România, din activitãti agricole pentru care venitul net se determinã pe bazã de norme de venit au obligatia de a depune, pentru anul în curs, la organul fiscal competent, Formularul 221. Este vorba despre «Declarat ia privind veniturile din activitãti agricole impuse pe bazã de norme de venit», privind suprafata cultivatã/cap de animal/ familie de albine detinutã la data declarãrii.

Formularul 221 vizeazã activitãti agricole pentru care venitul net se determinã pe bazã de norme de venit: cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantatiilor viticole, pomicole arbustilor fructiferi si altele asemenea, precum si cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animalã, în stare naturalã. În cazul în care, activitatea agricolã pentru care venitul net se determinã pe bazã de norme de venit se desfãsoarã în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, obligatiile declarative revin asocierii si se îndeplinesc de cãtre asociatul care rãspunde pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fatã de autoritãtile publice. Declaratia cuprinde datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare localitate pe raza cãreia contribuabilul îsi desfãsoarã activitatea. Declaratia se depune împreunã cu anexele completate, în format hârtie, la oficiul postal, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau direct la registratura organului fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferitã de domiciliu. Formularul D 221 se poate procura de la organul fiscal competent sau de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã, de la adresa www.anaf.ro, formulare fiscale. Relatii suplimentare se pot obtine de la birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul Serviciilor fiscale din Bârlad, Husi, Negresti si din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui, accesând pagina de internet www.anaf.ro. (Sursa: monitoruldevaslui.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise