Fermierii fiscalizați vor plăti un nou bir. Impozitul pe construcțiile agricole se va aplica de la 1 ianuarie 2014

9
depozitProducătorii agricoli, persoane juridice, se pot „bucura” mai nou și de impozitul pe construcțiile speciale, introdus în Codul Fiscal, cu aplicabilitate din data de 1 ianuarie 2014, potrivti recolta.eu. Proaspăta contribuțiune va avea efect inclusiv asupra agribusiness-urilor ce dețin în patrimoniu construcții agricole, respectiv grajduri, sere și solarii, silozuri și construcții zootehnice, dările obținute în urma efectelor acestuia urmând să fie colectate la bugetul de stat.
În MOf. 0703/15 noiembrie 2013 a fost publicată Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Construcţiile pentru care se va plăti impozit sunt cele menţionate în Grupa 1 a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004. Vorbim aici inclusiv de clădiri agrozootehnice, construcţii agricole uşoare, depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale, silozuri pentru furaje, silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, pătule pentru depozitarea porumbului, construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri, heleştee, iazuri, bazine, ecluze şi ascensoare, baraje, jgheaburi pentru piscicultură, terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole, sere, solarii, răsadniţe şi ciupercării, cât și de alte construcţii agricole neregăsite printre cele menţionate mai sus.
Impozitul pe construcţii se calculeză prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la Art.296^34, din care se scade valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, de către contribuabil sau proprietar. Deducerea valorii se va justifica cu documentaţia corespunzătoare care atestă comunicarea acestei valori către proprietar.
Din totalul calculat se vor mai scădea valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
OUG nr. 102/2013 prevede că viitoarea cheltuială cu impozitul pe construcţii este deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II.
„Contribuabilii vizaţi vor calcula şi declara noul impozit până la data de 25 mai (inclusiv) a anului pentru care este datorat acesta. Impozitul se plăteşte în două rate egale – până la 25 mai şi până la 25 septembrie. Contribuabilii nou-înfiinţaţi vor datora impozitul începând cu anul fiscal următor. Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul pe construcţii vor fi stabilite prin ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 102/2013”, se arată în normele de aplicare ale actului normativ.
Sunt obligate la plata impozitului pe construcții persoanele juridice române, cu excepția instituțiilor publice, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, asociațiilor, fundațiilor și a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare și funcționare, persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, respectiv persoanele juridice cu sediu social în România înființate potrivit legislației europene.

Noile taxe introduse prin OUG 102/2013 privind modificările la Codul Fiscal vor afecta cel mai important lucru realizat în economia românească în ultimii ani – macrostabilitatea, se arată într-un comunicat al Consiliul Investitorilor Români (CIR), organ de reprezentare al Asociaţiei “Forumul Investitorilor Autohtoni 2013” (FIA). (Sursa: recolta.eu)
Citește și

Cmentariile sunt închise