27 ianuarie 2022 - 04:42

Efectul favorabil al fertilizarii asupra producției și procentului de gluten la grâu

Stabilirea obiectivelor cuprinde un set complex de măsuri interdependentecare ajută atât la atingerea unor producții ridicate și de calitate la grâu, cât șila realizarea obiectivelor pe termen lung de creșterea fertilității solului și deprotecția mediului.

Planificarea producției se va face în funcție de potențialul productiv al fiecărui soi de grâu în parte. Important este să alegem soiuri medii ca înălțime și precocitate, cu o bună rezistență la condițile de mediu și de sol, având o plasticitate ecologică ridicată. De asemenea, este indicat ca boabele să conțină un procent ridicat de gluten și de proteină (de exemplu: gluten 27-29 % și proteină 12-14 %).

În condițiile unui sol cu fertilitate medie (cernoziom levigat), având un PH al solului aproape neutru, cu un conținut mediu de NO2, P2O5, K2O, și având pe acesta, grâul amplasat după leguminoase (mazare, soia) avem posibilitatea să realizam producții de peste 6 tone/ha boabe.

Printr-o fertilizare cu cantități de 100-120 kg/ha NO2; 60-80 kg/ha P2O5; 50-80 kg/ha vom sporii numărul de spice (în medie cu 20-50 spice/ha), numărul de boabe în spic (la 30 de boabe) și greutatea a 1000 de boabe (până la 37,5 g). Se observă că fertilizarea plantelor cu N, P, K este foarte importantă pentru atingerea obiectivelor planificate. Producțiile, în funcție de condițiile anuale, depășesc 4,5 tone/ha în anii nefavorabili culturii grâului și 6 tone/ha în anii favorabili, iar procentul de gluten rezultat este foarte ridicat. (www.gazetadeagricultura.info)