DSVSA-Sibiu: Programe europene pentru asigurarea sănătății animalelor

36

Implementarea unor provacagrame, cofinanţate din fonduri U.E., de prevenire şi combatere a unor boli transmisibile (P.P.C, Bluetongue, E.S.T, Salmonelozele la păsări, Influienţa Aviară, Rabia), precum şi supravegherea altor boli prevăzute în Programul strategic aprobat pentru acest an, solicită medicilor veterinari, indiferent de sectorul în care activează, o implicare profsională intensă cu eficiență maximă.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite, în anul 2015, conducerea D.S.V.S.A. Sibiu, în colaborare cu Colegiul Medicilor Veterinari şi alte organizaţii profesionale a stabilit un program concret, ca indici de performanţă. Creşterea responsabilităţii medicilor veterinari, pentru implementarea strategiilor şi programelor prevăzute pentru acest an, impune o disciplină profesională operativă şi eficientă, o colaborare permanentă între personalul de conducere, şi organizaţiile profesionale, între conducerea instituţiei şi personalul din teritoriu, numai astfel putem să realizăm ceea ce ne propunem în interesul populaţiei judeţului nostru. (Dr. Penţea Ioan Secretar Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu) (Integral pe fabricadelapte.ro)

 

Citește și

Cmentariile sunt închise