21 ianuarie 2022 - 07:39

Documentele necesare cererilor de plată pentru zootehnie 2015

vaciÎn cadrul depunerii cererilor de plată pentru zootehnie 2015 sunt necesare atât documente generale, cât şi o serie de documente specifice pentru Ajutoarele Nationale Tranzitorii – ANT (bovine de lapte/carne, ovine si caprine) si pentru Sprijinul Cuplat in Sectorul Zootehnic – SCZ (ovine/caprine, taurine si metisi din rase de carne, vaci si bivolite de lapte).

DOCUMENTE GENERALE

  • Cont bancar
  • Copie CI sau CUI
  • Adeverinta emisa de medicul veterinar

DOCUMENTE SPECIFICE PENTRU AJUTOARELE NAŢIONALE TRANZITORII (ANT)

Ajutoare Nationale Tranzitorii – SECTOR LAPTE

  • Copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cota 2014-2015, precum şi a cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct, in cazul fermierilor care nu au depus cereri in anii 2013 si 2014.
  • Adeverinţă prin care se recunoaşte statutul de crescator de bovine al solicitantului, eliberata de catre o organizatie a crescatorilor de bovine, legal constituita.

Ajutoare Naţionale Tranzitorii – SECTOR CARNE

  • Copie de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita ANTZ/ copie de pe documentele care atesta iesirile din efectiv, pentru exploatatiile nou infiintate sau pentru animalele care nu s-a solicitat/sau nu au beneficiat de prima in anul 2013 si 2014.
  • Adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine al solicitantului, eliberata de catre o organizatie a crescatorilor de bovine, legal constituita.

Ajutoare Naţionale Tranzitorii – SPECIA OVINE/CAPRINE

  • Adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de ovine/caprine al solicitantului, eliberata de catre asociatiile crescatorilor de ovine/caprine, legal constituite. (Integral pe gazetadeagricultura.info)