13 mai 2021 - 13:06

Deputaţii au aprobat o ordonanţă pentru administrarea şi exploatarea pajiştilor

DSCN1492Camera Deputaților a adoptat  un proiect de lege deosebit de important pentru fermierii și agricultorii români.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii modifică legislația privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente pentru a permite finalizarea controalelor pe teren în vederea efectuării plăților pe suprafață și completează definiția “utilizatorului de pășuni și fânețe” cu categoria crescătorilor de animale, persoane juridice de drept public sau de drept privat, constituite conform prevederilor Codului civil, având animale, proprii sau ale fermierilor membri, înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor.

Până în prezent erau excluse din prevederile legii formele de organizare ale crescătorilor de animale în asociații, deși acestea sunt majoritare la nivel național, acest fapt afectând la un nivel care nu este neglijabil buna absorbție a fondurilor europene.

Majoritatea crescătorilor de animale care dețin exploatații mici și foarte mici nu pot participa la licitații pentru pășunat în nume propriu, motiv pentru care sunt organizați în forme de asociere pentru a exploata pajiștile în mod eficient și a avea posibilitatea absorbției fondurilor europene aferente plăților pe suprafață.

Luând în considerare faptul că asociațiile crescătorilor de animale, membri ai colectivității locale, utilizează pajiștile în comun, aplică același amenajament pastoral, folosesc aceleași utilități, respectă unitar bunele condiții agricole și de mediu, era necesar ca și întocmirea contractelor de concesiune/închiriere să se încheie cu asociația.

În acest sens, proiectul reglementează faptul că în cazul în care proprietarii de animale fac parte din asociații și exploatează în comun o suprafață de pășune, contractul de închiriere/concesionare să se încheie cu respectiva asociație, în baza unui centralizator care cuprinde acordul și datele de identificare ale membrilor acesteia, numărul de animale/membru și suprafața de pajiște cuvenită fiecărei persoane.

Prin noul act normativ se corectează și o eroare materială, în sensul că se modifică anul de cerere 2014 cu anul de cerere 2015 în ceea ce privește accesarea fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, fapt care va permite finalizarea controalelor pe teren în vederea efectuării plăților pentru beneficiarii care au depus cereri la APIA.

Astfel, noua lege stabilește faptul că în vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, persoanele fizice și juridice proprietari/utilizatori de pajiști au obligația să efectueze o cosire cel puțin o dată pe an sau să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2015, și nu anul 2014.

O altă modificare importantă adusă de acest proiect se referă la extinderea condițiilor de finanțare pentru fermele de familie, fiind incluse de acum înainte în această categorie și persoanele fizice și juridice care dețin o exploatație, conform declarației APIA, de până la 1.000 de hectare în proprietate.