Declarația comisarului european Dacian Cioloș referitoare la liberalizarea vânzării terenurilor agricole

18

 Portrait of Dacian Ciolos, Commissioner for Agriculture and Rural DevelopmentDacian Ciolos a făcut zilele trecute o serie de precizări referitoare la liberalizarea vânzării terenurilor agricole. Acesta a afirmat că: 

„Este puţin probabil că Ungaria să materializeze în plan legislativ şi cu atât mai mult în practică intenţia declarată de un funcţionar de rang inferior de la Ambasada ungară de la Bucureşti. Înţeleg că Ministerul de Externe de la Budapesta a confirmat că a fost vorba doar de o discuţie şi nu de o intenţie propriu-zisă a statului ungar.
Ideea în sine, de a dezvolta o politică funciară bazată pe discriminare etnică pe teritoriul unui alt stat membru este profund neeuropeana. Obsesia pentru inginerie etnică şi teritoriala prin intervenţia statului – în contrast cu libertatea individuală de a alege într-un context de şanse egale – aparţine unui trecut pe care nimeni nu-l doreşte repetat. Dincolo de aceasta, în funcţie de detaliile eventuale ale programului, în cazul puţin probabil că se va ajunge acolo, atât legislaţia europeană cât şi cea naţională pot fi utilizate pentru a bloca orice formă de abuz sau discriminare. Crearea de avantaje economice cu resurse publice pe criterii etnice este strict interzisă de legislaţia europeană, iar Comisia Europeană, prin departamentele specializate, urmăreşte aceste aspecte cu rigurozitate.

Articolul 10 din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene prevede că „în definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de sex, rasa sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală”. De asemenea, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, intrată în vigoare în baza Tratatului de la Lisabona la 1 Decembrie 2009, conţine în Articolul 21 (1) o interdicţie generală a „discriminării de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasă, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.”

Statul român are la rândul său la dispoziţie instrumente pentru a păstra controlul asupra propriei politici funciare şi agricole şi de dezvoltare rurală, oferind oportunităţi tuturor cetăţenilor săi, indiferent de etnie.”

(Sursa:lumeasatului.ro )

Citește și

Cmentariile sunt închise