Daniel Botănoiu, prezent la Reuniunea Miniştrilor Agriculturii din Grupul de la Vişegrad

12

botanoiu_intalnireÎn perioada 18-19 mai 2015, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Botănoiu, participă la Reuniunea Miniștrilor Agriculturii Membri ai Grupului de la Vișegrad în formula V4+3, care se desfășoară la Bratislava, Slovacia.

Agenda Reuniunii are ca teme principale de discuție: îmbunătățirea statutului de fermier în lanțul alimentar, simplificarea PAC, implementarea noii strategii a UE privind pădurile, pregătirea unei poziții comune a UE referitoare la evoluțiile actuale în procesul „Forest Europe”.

Astfel, în ceea ce privește primul punct al agendei, respectiv îmbunătățirea statutului de fermier în lanțul alimentar, declarația comună apreciază că durabilitatea lanțului de aprovizionare cu alimente reprezintă una din prioritățile-cheie ale UE și, totodată, un avantaj esențial pentru cetățenii europeni. Pe de altă parte, sunt analizate și situațiile vulnerabile care pot afecta negativ lanțul alimentar, în speță instabilitatea economică și problemele structurale care pot apărea la nivelul oricărei părți componente a lanțului alimentar și care-l pot afecta ca întreg, dezechilibrele semnificative și asimetria în ceea ce privește puterea de negociere între părțile contractante care pot conduce la practici neloiale în cadrul relațiilor comerciale reciproce.

Punctul al doilea al agendei Reuniunii, constituit de declarația comună privind simplificarea Politicii Agricole Comune, susține ideea că, în ceea ce privește plățile directe, Comisia trebuie să revizuiască prevederile privind plata de ecologizare din punct de vedere al corelării cu alte condiții de eligibilitate şi cu fezabilitatea măsurilor de ecologizare, obiectivele lor de mediu și a sarcinii administrative ulterioare ca urmare a controalelor. Statele membre V4 +3 consideră importantă simplificarea, care însă nu trebuie să reprezinte un obiectiv în sine şi nu trebuie să limiteze accesul la măsurile PAC prin limitarea sau excluderea unor potenţiali beneficiari.

Declaraţia comună referitoare la noua strategie a UE privind pădurile – implementare; evoluțiile actuale în procesul „Forest Europe” –  se va analiza de factorii de decizie participanți în vederea susținerii intereselor țărilor în formatul V4+3 pentru pregătirea unei poziții comune a UE.

Delegaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va propune înscrierea pe agenda următoarei reuniuni a V4 +3 subiectele următoare tratamentele cu neonicotinoide la rapiţă, floarea soarelui, etc.,  accizarea produselor alcoolice în special „pălinca”, piaţa seminţelor oleaginoase şi plante proteice din bazinul Marii Negre.

Citește și

Cmentariile sunt închise