Curtea Europeană de Conturi: Nu s-au luat suficiente măsuri pentru a se demonstra că bugetul de dezvoltare rurală s-a cheltuit corespunzător

12

steageuropaCurtea Europeană de Conturi a publicat un raport care arată că mecanismele de monitorizare şi evaluare au eşuat în a oferi informaţiile necesare decidenţilor cu privire la cele mai eficiente măsuri pentru pregătirea politicii de dezvoltare rurală pentru perioada financiară 2014-2020.

Uniunea Europeană a alocat aproximativ 100 de miliarde de euro pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală în perioada financiară 2007-2013. Statele membre au angajat, de asemenea, 58 de miliarde de euro din resursele naţionale pentru cofinanţarea programelor de dezvoltare rurală.

Raportul a arătat că statele membre şi Comisia Europeană nu au luat suficiente măsuri pentru a demonstra că bugetul de 100 de miliarde de euro a fost cheltuit corespunzător.

“Actorii implicaţi s-au concentrat prea mult pe cheltuirea acestui buget, în loc să se axeze pe atingerea rezultatelor în mod eficient”, a declarat Jan Kinšt, membrul Curţii Conturi Europene de Conturi, responsabil de raport.

Curtea de Conturi a propus următoarele:

  • Comisia şi statele membre trebuie să folosească procesele de monitorizare şi evaluare astfel încât să fie facilitata obţinerea rezultatelor scontate;
  • Comisia ar trebui să îmbunătăţească Cadrul Comun de Evaluare şi Monitorizare;
  • Statele membre, împreună cu Comisia, trebuie să aibă grijă ca programele regionale de dezvoltare să prevadă un management financiar mai bun, cu obiective specifice şi măsurabile şi planuri de monitorizare şi evaluare a eficienţei şi eficacităţii programelor;
Citește și

Cmentariile sunt închise