Cum pot beneficia agricultorii de reducerea normei de venit

14

impozite_sateÎn Monitorul Oficial a fost publicat un document aplicabil pentru persoanele fizice ce datorează impozit pe venitul din activitati agricole platibil prin transe de venit, ce au suferit pagube din cauza fenomenelor meteo.

Impozitarea se realizeaza prin depunerea declaratiei 221 “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”.

Impozitele sunt stabilite de directiile specializate ale administratiilor finantelor publice teritoriale pana pe data de 15 februarie a anului pentru care se datoreaza impozitul pe venit. In cazul in care se constata fenomene naturale ce afecteaza cu peste 30% culturile agricole sau efectivele de animale, normele de venit se reduc proportional cu pierderea suferita, conform art. 73 alin. (7) din Codul fiscal.  OpANAF nr. 2204/2015 stabileste procedura efectiva de reducere a normei de venit.

  • In ce conditii poate beneficia de reducerea normei de venit o persoana fizica?

O persoana fizica beneficiaza de aceasta reducere daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a. a depus declaratia 221 ce cuprinde totalitatea suprafetelor cultivate, a efectivului de animale inclusiv pentru pierderile suferite.
b. se constata cu certitudine existenta pierderilor a mai mult de 30% din activitatile agricole practicate de aceasta persoana fizica.
c. venitul net este stabilit prin norma de venit (redundanta legii).

  • Unde se depune formularul?

Persoana fizica interesata depune formularul “Cerere pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor produse de calamitatile naturale in cazul culturilor agricole/efectivelor de animale” la directia administrativ teritoriala de care apartine.

  • Cine face constatarea pagubelor?

Constatarea pagubelor se face de o comisie numita prin ordin al prefectului. Aceasta comisie constata pagubele si intocmeste in 3 exemplare procesul verbal de constatare a pierderilor. Doua dintre aceste formulare se vor preda persoanei fizice interesate, documente ce devin documente justificative pentru pierderile suferite. (Sursa: hotnews.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise