Cum poate beneficia un fermier de plata pentru înverzire

33

 

Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu sau plata pentru inverzire, sau pentru ecologizare cum mai este denumita, este reglementata de art. 43 alin. (1) din Reg.(UE) nr. 1307/2013 si art.17 din OUG. 3/2015, se acorda fermierilor care aplica pe toata suprafata eligibila urmatoarele practici agricole benefice pentru clima si mediu: diversificarea culturilor; mentinerea pajistilor permanente existente; prezenta unei zone de interes ecologic pe suprafata agricola (ZIE).

OLYMPUS DIGITAL CAMERABeneficiaza implicit de plata pentru inverzire:

    • Fermierii care practica sistemul de agricultura ecologica si detin un document justificativ emis de un organism de inspectie si certificare aprobat de MADR potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) 834/2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, beneficiaza implicit de plata pentru inverzire pentru suprafetele in conversie sau certificate ale exploatatiei, utilizate pentru productia ecologica.
    • Fermierii care au intreaga exploatatie ocupata cu culturi permanente;
    • Fermierii ale caror exploatatii se afla integral sau partial in zone care fac obiectul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia sa aplice practicile mentionate in prezentul capitol, in masura in care practicile respective sunt compatibile, in exploatatia in cauza, cu obiectivele actelor normative mentionate. (Integral pe gazetadeagricultura.info)
Citește și

Cmentariile sunt închise