17 octombrie 2021 - 09:27

Cum arată schema pentru ajutorul de minimis pentru crescătorii de animale

În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea de Guvern nr.723/2016, act normativ care urmăreşte ameliorarea valorii genetice a șeptelului de animale din țara noastră.

minimis

Beneficiarii ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline sau tauri de reproducţie din rase de carne are pot fi:

– crescători de taurine sau bubaline, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
-crescători de taurine sau bubaline, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

 Valoarea sprijinului financiar este de:
-maximum 5000 lei/cap junincă din rasă de taurine de lapte;
-maximum 6000 lei/cap junincă din rasă de taurine de carne;
-maximum 4500 lei/cap junincă din specia bubaline;
-maximum 8000 lei/cap de taur de reproducție din rase de carne.

Criteriile de eligibilitate pentru achiziţionarea de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și tauri de reproducție din rase de carne sunt:

– să deţină un efectiv de minimum 3 capete și maximum 10 capete de vaci pe beneficiar, identificate și înregistrate în RNE până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea achiziţionării de juninci din rase de taurine de lapte sau carne;
– să deţină minimum 1 cap și maximum 10 capete bivolițe pe beneficiar, identificate și înregistrate în RNE până la data intrării în vigoare a prezenței hotărâri, în vederea achiziţionării de juninci din specia bubaline;
– să deţină minimum 40 capete de vaci sau vițele sau juninci pe beneficiar, cu excepţia celor din localităţile din zoaă montană, prevăzute în „Ghid-informativ- MMC-zone-eligibile.xlsx” pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, care trebuie să deţină minimum 10 capete de vaci, vițele sau juninci pe beneficiar, pentru achiziţionarea de tauri de reproducție din rase specializate de carne;
– să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2004 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000;
– se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație animalele de reproducţie din rase specializate achiziționate, pe o perioadă de minimum 3 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
– se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul genealogic animalele de reproducție din rase specializate achiziţionate și  în cazul junincilor, produșii obținuți din acestea.

Achiziționarea de juninci din rase de taurine se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele pentru fiecare beneficiar. Achiziționarea de tauri de reproducție din rase de carne  se realizează respectând proporţia de un taur la 40 capete vaci, vițele sau juninci.