Cooperativele sunt sărite de la plata subvenţiei pe păşuni

8

DSCN1492Un singur amănunt le desparte pe cooperative de dreptul de a depune cererea unică prin care să solicite plata pe suprafață. Iată ce a fost omis din ultimele modificări ale Ordinului cu criteriile de eligibilitate:

La articolul 6 din Ordinul 1468, publicat în Monitorul Oficial din 10 iunie și care modifică pentru a treia oară deja celebrul Ordin 619,  se spune că asociațiile au dreptul la subvenții și nu formele asociative ale crescătorilor din animale, care sunt și cooperativele relateaza agroinfo.ro  Așa sună articolul din Ordin:

Art. 6. -(1) În conformitate cu art. 7 alin. (2) din ordonanţă, în cazul pajiştilor comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi asociaţiile crescătorilor de animale. Asociaţia crescătorilor de animale întocmeşte un tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul Naţional al Exploataţiilor, numărul de animale şi suprafaţa care revine pe fiecare membru al asociaţiei. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM deţinut de fiecare membru în parte la data de 1 martie a anului de cerere, asigurându-se cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie. Centralizatorul se întocmeşte anual, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2. La acesta se anexează copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. (Integral pe paginadeagricultura.ro)

 

 

Citește și

Cmentariile sunt închise