20 aprilie 2021 - 18:42

Cooperativele agricole consolidate, sansa pentru agricultura din Romania

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., în parteneriat cu Euralis Semințe, a organizat Ziua Cooperativelor de Cultura Mare, Ediția a V-a – 2020, în zilele de 28 – 30 ianuarie 2020. Evenimentul a avut loc în București si a facilitat un dialog real şi constructiv între cooperativele agricole de cultură mare, funcţionale şi autorităţile responsabile pentru a evidenția necesitatea consolidării cooperativelor agricole din România.

Această ediție s-a bucurat de prezența a peste 75 de participanți, dintre  care:  reprezentanții a 27 de cooperative agricole din sectorul vegetal –  cultură mare din România, membri și candidați în vederea aderării la UNCSV, deputatul Alexandru Stănescu, președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, secretarul de stat Sorin Mareș – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentanți ai asociațiilor de profil agricol și din presa de specialitate. De asemenea, Pekka Pesonen – Secretar General – Confederația Europeană a Cooperativelor Agricole din U.E. (COGECA) le-a transmis un mesaj video celor prezenți la eveniment.

În cadrul evenimentului au fost prezentate evoluția, activitățile, realizările și obiectivele UNCSV, condițiile minimalepe care o cooperativă de cultură mare trebuie să le respecte pentru a fi autonomă, independentă și profitabilă pe termen lung, cu un buget de venituri și cheltuiele ipotetice.

Au fost prezentate 4 modele de cooperative de succes prin care se arată că în UNCSV este unitate și diversitate, cooperative din zone agricole diferite,  de dimensiuni mici,  medii,  mari, cu înființare în perioade diferite. 

Urmare a discuțiilor interne în cadrul UNCSV, pentru asigurarea premizelor unor cooperative autonome și profitabile pe termen lunga reieșit necesitatea implementării următoarelor soluții:

  • educarea, informarea și perfecționarea continuă a Președintelui, membrilor consiliului de administrație, a angajaților și a membrilor cooperatori;
  • prioritizarea cercetării, inovării și analizelor de piață în cooperativele românești;
  • creșterea capacității de adaptare a cooperativelor românești la exigențele pieței internaționale și sincronizarea viziunii de dezvoltare a cooperativelor autohtone cu know how-ul cooperativelor occidentale;
  • optimizarea managementului strategical cooperativelor petermen lung;
  • reinvestireaprofituluișidistribuirea de dividende conform participarii  fiecăruimembruîncifra de afaceri a cooperativei;
  • crearea de instrumente de creditare si garantarespecificecooperativelor;
  • finanțarea, și a cooperativelor agricole cu experiență, ținând cont de vechime, rulaj, nr de membri, necondiționată de suprafața exploatată de fiecare membru pentru a dezvolta și consolidainfrastructura de depozitare, condiționare, procesare, valorificare la nivelulcooperativei care saasigurevaloareadaugatăproducțieiprimare a membrilor;

”Facem tot ce ține de noi să profesionalizăm cooperativele agricole din România și să le creem premizele dezvoltării durabile în timp, profitând de experiența și greșelile care s-au făcut atât la noi, dar mai alesîn vest, pentru a recupera din decalajul existent cât mai repede cu putință”, transmite UNCSV.