Convenţii pentru finanţarea capitalului de lucru pentru beneficiarii Măsurii 215-Plăţi privind bunăstarea porcinelor

21

fermaporci

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunţat că a încheiat convenții privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine – anul II de angajament, sesiunea I de depunere.

Prin încheierea acestor convenții, APIA emite, la cererea solicitantului o adeverință, prin care confirmă:

– că solicitantul a depus în perioada 12 – 30 august 2013 cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor –porcine, aferentă anului II de angajament, sesiunea I de depunere;
– suma în euro reprezentând 50% din valoarea sprijinului solicitat de Beneficiar prin cerere de plată;
– că solicitantul nu a făcut obiectul unui control la faţa locului în primul an de angajament;
– că solicitantul nu are notificări de neconcordanţe şi /sau neconformităţi emise de către APIA pentru cererea de ajutor depusă în anul I.

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma cuvenită din Plăţile privind bunăstarea animalelor

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii garantează 80% din valoarea creditului contractat de fermier.

Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.

Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe/acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către Creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care Creditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fermierului).

Banca are obligaţia să informeze Beneficiarii privind obligaţia acestora de a suporta contravaloarea dobânzilor, diferenţelor de curs valutar, comisioanelor bancare şi de garantare ce decurg din aceste credite.

Citește și

Cmentariile sunt închise