29 iulie 2021 - 06:31

CONFERINTA MADR “DEZVOLTAREA BIOECONOMIEI SI A SECTORULUI ECOLOGIC DIN ROMANIA”

În data de 23 noiembrie 2018, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a avut loc conferința cu experții statelor membre privind ”Oportunități pentru locuri de muncă, creștere și investiții: Dezvoltarea bioeconomiei și a sectorului ecologic din România”.

Conferința a prevăzut trei sesiuni și concluzii. În cadrul primei sesiuni a fost realizată o prezentare a contextului european referitor la bioeconomie și a biosectoarelor, cea de-a doua sesiune a cuprins evoluția acestui domeniu în România, iar în cadrul celei de-a treia sesiuni au fost dezbătute aspecte privind politicile și inițiativele pentru dezvoltarea bioeconomiei în România.

Pe tot parcursul evenimentului a fost realizat un schimb constructiv de idei între autoritățile române și experții din cadrul Comisiei Europene, pe de o parte și cei ai statelor membre, pe de altă parte, privind oportunitățile oferite de bioeconomie și sectorul cercetării și inovării.  

Lucrările conferinței au fost deschise de Petre DAEA, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alături de care s-au aflat secretarii de stat Alexandru POTOR, Alexandru ȚACHIANU și Claudiu Sorin Roșu MAREȘ, directori și experți ai direcțiilor de specialitate și ai instituțiilor subordonate. Această conferință a reprezentat un prilej de a reuni la masa discuțiilor experți în domeniu din cadrul mai multor instituții precum: Ministerul Energiei, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul de Finanțe, ASE, USAMV, precum și reprezentanți ai mai multor institute de cercetare.

În deschiderea intervenției sale, ministrul Petre DAEA a afirmat că acest eveniment  reflectă un interes major pentru Comisia Europeană și perspectivele post 2020. Ministrul Daea a afirmat că bioeconomia deschide noi posibilități pentru sectorul agricol, iar biomasa trebuie să reprezinte o soluție pentru nevoile prezentului și ale viitorului. Rolul MADR este acela de a colabora cu toate părțile interesate pentru crearea premiselor în vederea dezvoltării bioeconomiei și alinierea politicilor țării noastre la obiectivele Comisiei Europene, de a reduce poluarea, deșeurile și presiunea asupra resurselor naturale.

Ministrul agriculturii, Petre Daea, a subliniat că o necesitate absolută pentru bioeconomie este cooperarea internațională, iar bunele practici existente la nivel internațional și european au un rol important pentru a familiariza părțile interesate din agricultură (comunități locale, organizații profesionale, federații, asociații de fermieri, producători agricoli, investitori etc.) cu noi modele de afaceri din  bioeconomie.

Conferința a fost organizată de MADR în colaborare cu Consorțiul Industriilor Bio (Bio-based Industries Consortium), organizație cu scop nelucrativ creată de Comisia Europeană în anul 2014, în scopul dezvoltării industriilor de prelucrare a biomasei. Consorțiul este un parteneriat      public-privat ce permite mobilizarea investițiilor în proiecte de cercetare și facilități sau procese inovatoare, care produc produse de înaltă calitate din biomasă.

Având în vedere importanța acestui domeniu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și-a propus ca pe durata Președinției române a Consiliului UE, să abordeze două teme de interes: cercetarea în agricultură și bioeconomia, în cadrul unui Consiliu informal, ce urmează să se desfășoare în iunie 2019.

Reamintim că România este semnatara inițiativei Europei Centrale și de Est pentru agricultura bazată pe cunoaștere, acvacultură și silvicultură în bioeconomie (BIOEAST) – lansată de Grupul de la Vișegrad plus Bulgaria, Croația, România și Slovenia – care contribuie la dezvoltarea Spațiului European de Cercetare în sectoarele bioeconomiei (în special în agricultura).